Στήριξη μεταπτυχιακών φοιτητών με τη μορφή χορήγησης υποτροφιών από τον Σύλλογο Θεσσαλών "Ασκληπιός" και τον Σύλλογο Μαγνησίας "Αργοναύτες" της Νέας Υόρκης για το 2022

  • Στήριξη μεταπτυχιακών φοιτητών με τη μορφή χορήγησης υποτροφιών από τον Σύλλογο Θεσσαλών "Ασκληπιός"  και τον Σύλλογο Μαγνησίας "Αργοναύτες" της Νέας Υόρκης για το 2022
    Στήριξη μεταπτυχιακών φοιτητών με τη μορφή χορήγησης υποτροφιών από τον Σύλλογο Θεσσαλών "Ασκληπιός" και τον Σύλλογο Μαγνησίας "Αργοναύτες" της Νέας Υόρκης για το 2022
  • Στήριξη μεταπτυχιακών φοιτητών με τη μορφή χορήγησης υποτροφιών από τον Σύλλογο Θεσσαλών "Ασκληπιός"  και τον Σύλλογο Μαγνησίας "Αργοναύτες" της Νέας Υόρκης για το 2022
    Στήριξη μεταπτυχιακών φοιτητών με τη μορφή χορήγησης υποτροφιών από τον Σύλλογο Θεσσαλών "Ασκληπιός" και τον Σύλλογο Μαγνησίας "Αργοναύτες" της Νέας Υόρκης για το 2022

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιοτεχνολογία – Ποιότητα Διατροφής και Περιβάλλοντος» του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας λειτουργεί από το 2007 με σκοπό την εκπαίδευση νέων βιο-επιστημόνων στην ανάπτυξη και εφαρμογή βιοτεχνολογικών μεθόδων και εργαλείων αιχμής για τη διαχείριση και προστασία του περιβάλλοντος αλλά και την παρακολούθηση της ποιότητας των τροφίμων κατά μήκος της αλυσίδας αξίας, από την παραγωγή τροφίμων μέχρι την κατανάλωση και τις επιδράσεις της διατροφής στον μεταβολισμό.

Αναγνωρίζοντας ότι η Θεσσαλία συγκεντρώνει όλα τα χαρακτηριστικά μιας πρότυπης Περιφέρειας στην αγροδιατροφή, το συγκεκριμένο ΠΜΣ σχεδιάστηκε για να συμβάλλει στην αντιμετώπιση της αυξανόμενης πίεσης που δέχεται το αγροδιατροφικό σύμπλεγμα να εξασφαλίσει επαρκείς ποσότητες θρεπτικών και τροφής προσαρμοζόμενο από τη μία στην κλιματική αλλαγή και από την άλλη στην ανάγκη για μια παραγωγή με χαμηλό οικολογικό αποτύπωμα σε ισορροπία με το περιβάλλον. Αυτή η άρρηκτη σχέση διατροφής και περιβάλλοντος υπογραμμίζεται και προωθείται επιστημονικά μέσα από αυτό το ΠΜΣ, που αριθμεί πάνω από 240 απόφοιτους.

Σε αυτή την προσπάθεια του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ήρθε να συμβάλλει ο απόδημος ελληνισμός της Νέας Υόρκης με τη χορήγηση υποτροφιών σε

φοιτητές/τριες του ΠΜΣ. Η αρωγή του Συλλόγου Θεσσαλών «Ασκληπιός» εις μνήμη του Λευτέρη Κουτσοπάγου και του Συλλόγου Μαγνησίας «Αργοναύτες» αποτελεί μεγάλη αναγνώριση του έργου μας και της ανάγκης για στήριξη νέων επιστημόνων που θέλουν να αποκτήσουν τα προσόντα και τις δεξιότητες που απαιτούνται για τον εκσυγχρονισμό της τοπικής και εθνικής παραγωγής και οικονομίας με βιώσιμες προσεγγίσεις. Οι υποτροφίες απονεμήθηκαν στους φοιτητές Μίνω Σοφούλη και Αλεξία–Ευαγγελία Φυτσιλή με εξαιρετικές επιδόσεις και προοπτικές, οι οποίοι θα τη χρησιμοποιήσουν για να καλύψουν μέρος των διδάκτρων τους και να αφοσιωθούν στην εκπόνηση της μεταπτυχιακής τους διατριβής.

Η διοίκηση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας και η Διευθύντρια του ΠΜΣ Αν. Καθ. Κατερίνα Μούτου θέλουν να εκφράσουν τις ευχαριστίες τους προς τους Συλλόγους για τη στήριξη στο έργο που επιτελούν.