Προκήρυξη εκλογών ανάδειξης εκπροσώπων ΕΔΙΠ στη Συνέλευση του Τμήματος Κτηνιατρικής