English Home
Νέα Πανεπιστημίου Θεσσαλίας


Conservation of Biological Diversity in the Botanical Gardens of Russia

Tην Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 15:00 στο Κεντρικό Αμφιθέατρο της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών πραγματοποιήθηκε διάλεξη με τίτλο «Conservation of Biological Diversity in the Botanical Gardens of Russia» με ομιλητές τους Καθηγητές κκ. Demidov A. και Potapova S. εκπροσώπους της Ρωσικής Ακαδημίας Επιστημών. Η ανωτέρω διάλεξη εντάσσεται στη σειρά διαλέξεων που πραγματοποιούνται από Διακεκριμένους Επιστήμονες στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αειφόρος Αγροτική Παραγωγή και Διαχείριση Περιβάλλοντος» του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και απευθύνεται στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, στην ευρύτερη πανεπιστημιακή καθώς και επιστημονική κοινότητα.

Δελτίο Τύπου
Φωτογραφικό Υλικό

 

Η Πορεία μιας Startup από την Ελλάδα στον Κόσμο

Διαδικτυακή προβολή της διάλεξης του Λόη Λαμπριανίδη " Μετουσιώνοντας τις Στρατηγικές Επιλογές σε Πολιτικές για την Ανάπτυξη " στη σειρά σεμιναρίων των ΠΜΣ «Νέα Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία και Ανάπτυξη» και «Επενδύσεις και Περιφερειακή Ανάπτυξη»: Μέρος 1o και Μέρος 2ο.

Δελτίο Τύπου

 

Η Πορεία μιας Startup από την Ελλάδα στον Κόσμο

Διαδικτυακή προβολή της διάλεξης του Σωτηρίου Μπαντά "Η πορεία μιας startup από την Ελλάδα στον κόσμο" στη σειρά σεμιναρίων των ΠΜΣ «Νέα Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία και Ανάπτυξη» και «Επενδύσεις και Περιφερειακή Ανάπτυξη»: Μέρος 1o και Μέρος 2ο.

 

Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών

Κυκλοφόρησε το νέο τεύχος 66 του περιοδικού ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
http://ojs.lib.uth.gr/index.php/tovima/issue/viewIssue/33/9

 

Μαθησιακά Παιχνίδια για την Προώθηση της Πολυγλωσσίας στις Αρχικές Τάξεις της Δημοτικής Εκπαίδευσης

Τα τελευταία χρόνια οι αντιλήψεις για την πολυγλωσσία στα πρώτα χρόνια της επίσημης και ανεπίσημης εκπαίδευσης μετατοπίζονται. Στο παρελθόν η έκθεση ενός μικρού παιδιού σε δύο γλώσσες ταυτόχρονα αντιμετωπιζόταν ως δυνητικό μειονέκτημα. Η αντίληψη αυτή πήγαζε από το φόβο ότι το παιδί πιθανόν να μην είναι σε θέση σε νεαρή ηλικία να διαφοροποιήσει δύο διαφορετικές γλωσσικές δομές. Αναδυόμενες παιδαγωγικές θεωρίες, όμως, υποστηρίζουν ότι η πολυγλωσσία επηρεάζει θετικά τη γενικότερη γνωστική ανάπτυξη ενός παιδιού συμβάλλοντας σε αυξημένη πνευματική οξυδέρκεια και ευελιξία (Goethe Institut). Σύμφωνα με έρευνες (Yip και Mathews, 2007) η διγλωσσία πριν από την ηλικία των 6 ετών μπορεί να σχετίζεται με την πιο αποδοτική ικανότητα παραγωγής γλώσσας γενικότερα. Άλλη έρευνα (Craik, Bialystok, Freedman, 2010) συνδέει τη διγλωσσία στην ενήλικη ζωή με αυξημένη γνωστική εφεδρεία. Σε πρακτικό επίπεδο, τα σημερινά παιδιά εκτίθενται σε γλώσσες διαφορετικές από τη μητρική τους με φυσικό τρόπο στην καθημερινότητα τους μέσα από δραστηριότητες όπως το άκουσμα μουσικής στο ραδιόφωνο, η παρακολούθηση προγραμμάτων τηλεόρασης, η έκθεση σε κείμενα βιβλίων, τα παιχνίδια, κλπ. Στη εκπαίδευση η μάθηση μιας δεύτερης γλώσσας, όπως για παράδειγμα τα αγγλικά, συχνά εισάγεται ακόμη και στην προσχολική εκπαίδευση, αν και αυτό μπορεί να συντελείται με ανεπίσημο τρόπο και πέρα ​​από τις απαιτήσεις των σχολικών προγραμμάτων σπουδών.
Η εκμάθηση μιας δεύτερης γλώσσας συχνά μπορεί να ενσωματώνεται σε γενικότερες δραστηριότητες μέσα στην τάξη, όπως η ζωγραφική, το τραγούδι, το παιχνίδι, και πολλά άλλα. Η ευαισθητοποίηση των μαθητών σε μία μη μητρική γλώσσα σε νεαρή ηλικία μπορεί να τους βοηθήσει να οικοδομήσουν πιο αποτελεσματικά γλωσσικές δεξιότητες στις επόμενες σχολικές βαθμίδες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (Ford, 2010)
Συμβάλλει επιπλέον στη διεύρυνση των ευκαιριών μάθησης κάνοντας δυνατή την πρόσβαση στην ευρύτερο πολύγλωσσο μαθησιακό περιεχόμενο που αφορά σε διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα του σχολικού προγράμματος.
Το ερευνητικό σχέδιο υλοποιείται από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας σε συνεργασία με οργανισμούς από τη Ρουμανία, Εσθονία, Πορτογαλία, και Ηνωμένο Βασίλειο. Επιστημονικός υπεύθυνος του έργου είναι ο Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ. Ηλίας Χούστης ενώ η ομάδα εργασίας αποτελείται από τους κ.κ. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα, Olivier Heidmann, Σπύρο Τσαλαπάτα, και Σπύρο Κούρια σε στενή συνεργασία με την κ. Βασιλική Παπαϊωάννου, Σχολική Σύμβουλο Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας.

Δελτίο Τύπου

 

Εκπαιδευτικό Ταξίδι Φοιτητών/τριών ΤΑΜ-Κ. Ευρώπη/Βενετία

Το νέο εκπαιδευτικό ταξίδι για την επίσκεψη στα πρόσφατα παραδείγματα της αρχιτεκτονικής παραγωγής στην Κεντρική Ευρώπη έχει προγραμματιστεί να γίνει μεταξύ της 22ης Οκτωβρίου και της 30ης Οκτωβρίου 2016. (Βασιλία, Ζιρίχι, Λοζάνι, Βάϊλ αμ Ράϊν, Βενετία). Ο σκοπός του ταξιδιού είναι η κατανόηση και ο ύστερος στοχασμός για τις πρακτικές εκδηλώσεις της ευρωπαϊκής Αρχιτεκτονικής στην Κεντρική Ευρώπη όπως αυτές σταθεροποιήθηκαν και έκτοτε εκπέμπονται διαμέσου των υλικών δειγμάτων-παραδειγμάτων εμπρός και εντός των οποίων θα τοποθετηθούμε αλλά και των ύστερων τοπικών καινοφανών εκφράσεων της αρχιτεκτονικής και πολεοδομίας εκεί. Η ομάδα των φοιτητών/τριών που θα συμμετάσχουν θα μετακινηθεί οδικώς και ατμοπλοϊκώς ώστε να αντιπαρατεθεί με τα και να στοχαστεί ισχυρά από τα όσα κέρδη της επί του τόπου εμπειρίας με δείγματα της αρχιτεκτονικής και της γεωγραφίας. Σημαντική πρόσθεση στο περιεχόμενο του ταξιδιού είναι η γνωριμία με τις αστικές και τοπιακές (ύπαιθρο, ενδοχώρα, on the road συνθήκη) λεπτομέρειες, οι συζητήσεις και η καταγραφή τους σε προσωπικά ημερολόγια καθώς και οι συζητήσεις-ενημερώσεις για το χρόνο και το αποτέλεσμα αυτών των πράξεων. Σημαντική στάση του ταξιδιού είναι η πόλη της Βενετίας όπου θα επισκευτούμε την Παγκόσμια έκθεση προτάσεων και εργασιών της Αρχιτεκτονικής με θέμα ‘’Reporting from the Front’’ Στο ταξίδι θα συμμετάσχουν 35 φοιτήτριες και φοιτητές. Τα ταξίδια αυτά είναι συστατικά της ουσιαστικής εκπαίδευσης για την αρχιτεκτονική αλλά και διεγέρτες της σκέψης και του στοχασμού των μετόχων τους. Υπεύθυνος του εκπαιδευτικού ταξιδιού είναι ο αναπληρωτής καθηγητής του τμήματος Αρχιτεκτόνων του πανεπιστημίου, Ιορδάνης Στυλίδης.

Δελτίο Τύπου
Φωτογραφία 1
Φωτογραφία 2

 

Παγκόσμια Ημέρα Ιογενών Ηπατιτίδων

Οι Ιογενείς Ηπατίτιδες κατατάσσονται στην όγδοη πιο κοινή αιτία θανάτου παγκοσμίως. Νέα φάρμακα προσφέρουν στους ασθενείς όχι μόνο τη δυνατότητα της αντιμετώπισης αλλά και τη δυνατότητα της ολικής θεραπείας με την Ιπποκράτεια αντίληψη και θεωρία (εκρίζωση του αιτίου) Είναι πια στους περισσότερους από εμάς γνωστό, ότι οι Ιογενείς Hπατίτιδες ευθύνονται για εκατομμύρια θανάτους σε όλο τον κόσμο κάθε χρόνο (υπολογίζεται ότι ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο). Περισσότερους δηλαδή και από τους θανάτους που προκαλούνται από τον ιό του HIV/AIDS, την ελονοσία και τη φυματίωση. Υπολογίζεται μάλιστα ότι οι θάνατοι από τις Ιογενείς Ηπατίτιδες θα αυξηθούν κατά 123,5% μέχρι το 2030 (ιδιαίτερα για την ηπατίτιδα C) αν δεν κινηθούμε δραστικά. Παρόλα αυτά όμως, είναι υποεκτιμημένες και χωρίς την απαραίτητη προσοχή τόσο από την Πολιτεία, όσο και από τους ίδιους τους ασθενείς. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το 2010 ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) όρισε την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ιογενών Ηπατιτίδων ως μία από τις μόλις 4 επίσημες Παγκόσμιες Ημέρες Υγείας, η οποία γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 28 Ιουλίου.

Περισσότερες Πληροφορίες

 

L’Enigma e la Sfinge

Maria Papadimitriou vive ad Atene e insegna a Volos, dove è nato De Chirico. Porta a Milano questa coincidenza e collega la sua opera, L’enigma e la Sfinge, alla tragedia greca e all’Autoritratto-Et quid amabo nisi quod aenigma est di De Chirico (1911), testimone della sua nascita greca. La domanda della Sfinge: “Chi, pur avendo una sola voce, si trasforma in quadrupede, bipede e tripede?”. La risposta di Edipo: “L’uomo, da neonato gattona, da adulto cammina su due gambe e da anziano si appoggia su un bastone”. Di fronte a questa risposta, la Sfinge si suicida. Mentre Sofocle consegna al mondo la visione profonda del rapporto padri/figli, madri/figli, uomini/donne.

Δελτίο Τύπου
Αφίσσα

 

Ολοκλήρωση Διαλέξεων και Εργασιών του Θερινού Σχολείου στα Ασαφή Γνωστικά Δίκτυα

Για πρώτη φορά παγκοσμίως διοργανώθηκε από την Ελληνίδα και Λαρισαία Επίκουρο Καθηγήτρια Ελπινίκη Παπαγεωργίου του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, αλλά παράλληλα και Επιστημονική Συνεργάτης του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας το Θερινό Πανεπιστήμιο στα «Ασαφή Γνωστικά Δίκτυα» με τίτλο «Ασαφή Γνωστικά Δίκτυα: Μεθοδολογίες, Αλγόριθμοι, Εφαρμογές και Εργαλεία Λογισμικού βασισμένα στη Μεθοδολογία για Λήψη Αποφάσεων» το οποίο ξεκίνησε στις 4 Ιουλίου και ολοκληρώθηκε με επιτυχία στις 8 Ιουλίου, στο Βόλο στο ξενοδοχείο Ξενία, υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Στο Θερινό Πανεπιστήμιο συμμετείχαν 35 επιστήμονες από όλο τον κόσμο, υποψήφιοι διδάκτορες, μεταδιδακτορικοί φοιτητές και Καθηγητές από διαφορετικές χώρες, από Αμερική, Αγγλία, Ισπανία, Ολλανδία, Φιλανδία, Βέλγιο, Γερμανία, Γαλλία, Λιθουανία, Ιραν, Ινδία, Κούβα, και Τουρκία, που ήθελαν να διδαχθούν αυτή την ευέλικτη υπολογιστική μέθοδο της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και να επεκτείνουν τις γνώσεις τους πάνω στα ασαφή γνωστικά δίκτυα, δίνοντας τους έτσι τη δυνατότητα να τα εφαρμόσουν στα προβλήματα που διερευνούν. Πρόκειται για μια εξειδικευμένη μεθοδολογία τεχνητής νοημοσύνης, η οποία συνιστά ένα πολύτιμο εργαλείο μοντελοποίησης και διαχείρισης γνώσης από εμπειρογνώμονες για την ανάπτυξη συστημάτων λήψης αποφάσεων. Μέχρι σήμερα έχει εφαρμοστεί σε πάρα πολλά πεδία από τον έλεγχο συστημάτων, την πρόβλεψη αγροτικής παραγωγής, μέχρι την επιχειρηματικότητα αλλά και την ιατρική. Η Επικ. Καθηγήτρια Ελπινίκη Παπαγεωργίου, με βάση τα στοιχεία που παρουσιάζονται στους διεθνείς δείκτες αναγνωρισημότητας επιστημονικού έργου (scopus και ISI Web of Science) είναι πρώτη σε παγκόσμιο επίπεδο σε αριθμό επιστημονικών εργασιών που σχετίζονται με τα Ασαφή Γνωστικά Δίκτυα (>168 εργασίες) σε διεθνή περιοδικά με υψηλό Impact factor και συνέδρια, καθώς και αναγνώρισης του επιστημονικού της έργου μέσω ετεροαναφορών από τρίτους ανεξάρτητους ερευνητές (>1700 ετεροαναφορές από 26 διαφορετικές χώρες). Η κα. Παπαγεωργίου έχει εργαστεί σε πολλά ερευνητικά ευρωπαϊκά έργα που σχετίζονται με την ανάπτυξη συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων, ευφυών αλγορίθμων για λήψη αποφάσεων και πρόβλεψη με τη χρήση ασαφών γνωστικών δικτύων, τεχνικών εξόρυξης δεδομένων, έμπειρα και ευφυή συστήματα. Τα τελευταία 7 χρόνια εργάστηκε σε πέντε μεγάλα Ευρωπαϊκά Προγράμματα FP6 και FP7, καθώς και σε 4 εθνικά ερευνητικά έργα (Πυθαγόρας ΙΙ, Μετάγνωση, Αριστεία ΙΙ, Αρχιμήδης ΙΙΙ) στην ανάπτυξη ευφυών συστημάτων, συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων και αλγορίθμων υπολογιστικής νοημοσύνης σε διάφορους τομείς, ένω πρόφατα εγκρίθηκε για χρηματοδότηση ένα ερευνητικό έργο Horizon2020 στο οποίο συμμετέχει και έχει προτείνει τη μεθοδολογία των Ασαφών Γνωστικών Δικτύων σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας που είναι βασικός εταίρος στο έργο.

Δελτίο Τύπου

Φωτογραφικό Υλικό:
Φωτογραφία 1, Φωτογραφία 2, Φωτογραφία 3, Φωτογραφία 4.

 


Σελίδα 10 από 35