English Home
Νέα Πανεπιστημίου Θεσσαλίας


Συνάντηση έξι Κορυφαίων Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων, Τεσσάρων Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Αρχών και τριών Ευρωπαϊκών Ενώσεων Φυσικής Αγωγής στο ΤΕΦΑΑ Τρικάλων για την Υλοποίηση Ευρωπαϊκού Προγράμματος

Την Δευτέρα 20 Μαρτίου και Τρίτη 21 Μαρτίου θα διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας συνάντηση κορυφαίων καθηγητών και ερευνητών σε θέματα ψυχολογίας της άσκησης, αθλητισμού και Φυσικής Αγωγής από 6 κορυφαία πανεπιστήμια της Ευρώπης (Ελλάδα, Ισπανία, Αγγλία, Γαλλία, Τουρκία, Ιταλία), στελέχη 3 Υπουργείων Παιδείας (Ελλάδα, Γαλλία, Τουρκία) και 3 Ευρωπαϊκών Ενώσεων Φυσικής Αγωγής (Πανευρωπαϊκή Ένωση, Γερμανίας, Ιταλίας) στα πλαίσια υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Εκπαιδευτικού Προγράμματος IMPACT (Identifying and Motivating youth who mostly need Physical ACTivity - Εντοπισμός και Παρακίνηση των νέων που χρειάζονται μεγαλύτερη συμμετοχή σε Φυσική Δραστηριότητα). Το πρόγραμμα IMPACT θα υλοποιηθεί από το 2017 ως και το 2019 σε έξι Ευρωπαϊκές χώρες σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς φορείς των χωρών αυτών. Αποσκοπεί στην ανάπτυξη Ευρωπαϊκής πολιτικής για την προώθηση της εξωσχολικής άθλησης και την βελτίωση της υγείας των μαθητών δια μέσου της Φυσικής Αγωγής. Θα συμμετέχουν πάνω από 2000 μαθητές και μαθήτριες από κάθε χώρα, ηλικίας 10 έως 18 ετών. Τον συντονισμό σε Ευρωπαϊκό επίπεδο έχει ο Καθηγητής Παπαϊωάννου Αθανάσιος (Διευθυντής προγράμματος) και μια ομάδα ερευνητών και καθηγητών του Τ.Ε.Φ.Α.Α. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που θα συνεργαστούν με στελέχη και ερευνητές 12 φορέων για την υλοποίηση του προγράμματος. Την χρηματοδότηση έχει αναλάβει απ’ ευθείας η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, μετά από επιτυχημένη κατάθεση ανταγωνιστικής πρότασης του ΤΕΦΑΑ Θεσσαλίας στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS+ SPORT που θεωρείται ένα από τα ιδιαίτερα ανταγωνιστικά προγράμματα για χρηματοδότηση. Το IMPACT είναι από τα λίγα Ευρωπαϊκά προγράμματα με περιεχόμενο την προώθηση της Φυσικής Δραστηριότητας μέσα από το μάθημα της ΦΑ.

Δελτίο Τύπου
Αφίσσα

 

Συμμετοχή της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην 11η Πανελλήνια Γεωργική και Κτηνοτροφική Έκθεση AgroThessaly 2017

Η Σχολή Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας συμμετείχε δυναμικά στην 11η Πανελλήνια Έκθεση για τη Γεωργία και την Κτηνοτροφία - AgroThessaly 2017 που διεξήχθη στη Λάρισα στην Σκεπαστή Αγορά της Νεάπολης από τις 9 έως τις 12 Μαρτίου 2017. Η συμμετοχή της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών στην έκθεση περιελάμβανε α) τη λειτουργία ενημερωτικού περιπτέρου, με την υποστήριξη της Επιτροπή Ερευνών του ΠΘ και β) τη διοργάνωση επιστημονικής ημερίδας με τίτλο «Αειφόρος φυτική & ζωική παραγωγή: πετυχημένες πρακτικές» σε συνεργασία με τη ΔΕΘ – HELEXPO και το Δήμο Λαρισαίων.

Δελτίο Τύπου

 

Σημαντική Διάκριση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών με τη Χρηματοδότηση Έρευνας μέσω Ευρωπαϊκού Προγράμματος HORIZON 2020

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας πρόσφατα συμμετείχε και χρηματοδοτήθηκε στο ανταγωνιστικό πρόγραμμα HORIZON 2020 Marie-Sklodowska Curie Research and Innovation Staff Exchange MSCA-RISE-2016. Επιστημονικά υπεύθυνη του έργου για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας είναι η Αν. Καθηγήτρια Χ. Λασπίδου, ενώ το ακρώνυμο και o τίτλος του προγράμματος είναι: Water4Cities—Ολιστική Διαχείριση Επιφανειακού και Υπόγειου Νερού για Βιώσιμες Πόλεις. Το Water4Cities αφορά στη διαχείριση του αστικού νερού που γίνεται ολοένα και πιο απαιτητική λόγω της αύξησης του πληθυσμού και της πολυπλοκότητας στη διαχείριση των αντίστοιχων υποδομών.
Το ερευνητικό έργο Water4Cities βασίζεται σε αισθητήρες σύγχρονης τεχνολογίας, δεδομένα σε πραγματικό χρόνο και αναλύσεις οπτικοποίησης για την βέλτιστη παρακολούθηση και διαχείριση του επιφανειακού και υπόγειου νερού, παρέχοντας υπηρεσίες για ολόκληρη την πόλη, τις δημόσιες αρχές, τις υπηρεσίες και την επιστημονική κοινότητα. Στόχος του Water4Cities είναι να αναπτυχθεί μια πλατφόρμα καθώς και τα κατάλληλα μοντέλα με τα οποία θα δίνεται η δυνατότητα στους παρόχους νερού αλλά και σε όλους τους ενδιαφερόμενους να παρακολουθούνε σε πραγματικό χρόνο τους αστικούς υδάτινους πόρους και να χρησιμοποιούν την πληροφορία για την λήψη αποφάσεων, την χάραξη πολιτικής και τη βέλτιστη διαχείριση των αστικών λυμάτων προκαλώντας ελάχιστες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Πέρα από τα επιστημονικά αποτελέσματα, το Water4Cities στοχεύει στην ανταλλαγή γνώσης ανάμεσα στους εταίρους του. Το έργο περιλαμβάνει και φάση επίδειξης σε δύο περιπτώσεις μελέτης, μία στη Σκιάθο και μία στη Λιουμπλιάνα της Σλοβενίας.
Συντονιστής του προγράμματος είναι η εταιρία πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών πληροφορικής SingularLogic (Ελλάδα). Η ομάδα απαρτίζεται από 8 εταίρους από 5 χώρες: Ελλάδα, Σλοβενία, Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ. Οι εταίροι του ερευνητικού προγράμματος είναι: Jozef Stefan Institute (Σλοβενία), Ljubljanski Urbanisticni Zavod, d.d (Σλοβενία), iquadrat Informatica SL (Ισπανία), Bangor University (Ηνωμένο Βασίλειο), Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Σκιάθου (Ελλάδα) και IBM Thomas J. Watson Research Center (ΗΠΑ). Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 1,2 εκατομμύρια ευρώ και η διάρκειά του είναι 4 χρόνια. Η εναρκτήρια συνάντηση του ερευνητικού προγράμματος Water4Cities διεξήχθη στις Βρυξέλλες στις 2 και 3 Μαρτίου 2017. Το Water4Cities κινητοποιεί την ανταλλαγή γνώσης μεταξύ επιστημών από διαφορετικά ερευνητικά πεδία, όπως της διαχείρισης νερού και αστικών υποδομών, της ανάλυσης και οπτικοποίησης δεδομένων, των ολοκληρωμένων συστημάτων και του αστικού σχεδιασμού. Λόγω της διεπιστημονικής φύσης του έργου, η ανταλλαγή προσωπικού θα επιτρέψει στους εταίρους να συνεργαστούν στενά για την παραγωγή υψηλής ποιότητας αποτελεσμάτων.

Δελτίο Τύπου

 

Ερευνητικές Αποστολές Ομάδων Mεταπτυχιακών Φοιτητών Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων στη Δυτική Θεσσαλία

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων και των παρεμβάσεων που αναπτύσσει το Εργαστήριο Αγροτικού Χώρου (ΕΑΧ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για την ανάπτυξη της Θεσσαλικής Υπαίθρου στην Ελλάδα μέσω της κινητοποίησης των διεθνών συνεργασιών και δικτυώσεών του, υποδέχεται και θα εγκαταστήσει σε κοινότητες της κεντρικής Πίνδου μια αποστολή τριών ερευνητών από την γαλλική πολυτεχνική Σχολή AgroParisTech (Παρίσι) για έξι μήνες. Οι ερευνητές συνεργαζόμενοι με το Εργαστήριο Αγροτικού Χώρου θα μελετήσουν και θα αξιολογήσουν τα αγροτικά παραγωγικά συστήματα Υψηλής Φυσικής Αξίας, τα ζητήματα βιοποικιλότητας και τοπίων προσδιορίζοντας ταυτόχρονα τις αναγκαίες παρεμβάσεις. Η δράση αυτή εντάσσεται στο γενικότερο σχέδιο δημιουργίας ενός κέντρου για τα αγροτικά παραγωγικά συστήματα Υψηλής Φυσικής Αξίας το οποίο έγινε αποδεκτό κατά τη συνάντηση των Δημάρχων στις 12 Φεβρουαρίου 2017 στο Μουζάκι. Στόχος αυτής της συνεργασίας είναι να i) να συνεργασθούν και συντονισθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, ii) να εντοπισθούν οι ανάγκες στήριξης, ανάδειξης και αξιοποίησης αυτών των παραγωγικών συστημάτων ιδιαίτερα μέσω των νέων αγροτών και iii) να ενεργοποιηθούν οι προβλεπόμενες χρηματοδοτήσεις του Προγράμματος Αγροτικής ανάπτυξης 2014-2020 για την έμπρακτη υποστήριξη της.Οι ερευνητές θα φιλοξενηθούν από τους Δήμους Δυτικής Θεσσαλίας στο Περιβαλλοντικό Κέντρο Μουζακίου.

Επίσης το ελληνογαλλικό μεταπτυχιακό «Χωρικές Δυναμικές και Χωροταξία της Υπαίθρου» – DYNTAR με έδρα το Βόλο υποδέχεται και θα φιλοξενήσει από 20 έως 27 Μαρτίου 2017 τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και καθηγητές του Πανεπιστημίου Blaise Pascal του Clermont Ferrand καθώς και αιρετούς εκπροσώπους της τοπικής Αυτοδιοίκησης της Γαλλίας. Το πρόγραμμα της παραπάνω συνάντησης περιλαμβάνει επιστημονικές ανταλλαγές των δύο ερευνητικών ομάδων και επισκέψεις στις περιοχές έρευνας του Εργαστηρίου Αγροτικού Χώρου. Στο πλαίσιο αυτών των επισκέψεων θα οργανωθούν συναντήσεις με συλλογικούς φορείς, αλληλέγγυους φορείς (συνεταιρισμούς, ΚοινΣΕπ, συλλόγους γυναικών) και νέους αγρότες στην περιοχή του Μουζακίου Καρδίτσας, της Πύλης Τρικάλων και των Φαρσάλων Λάρισας. Θα παρουσιασθεί η διεθνούς πλέον αναγνώρισης συνεργατική πρωτοβουλία στον τομέα της γαλακτοκομίας TERRA THESSALIA (Lactimed) καθώς και το Συμμετοχικό Σύστημα Εγγύησης της ποιότητας και της ταυτότητας τοπικών προϊόντων το οποίο έχει αναπτύξει και εφαρμόσει το Εργαστήριο Αγροτικού Χώρου. Τα μέλη της γαλλικής ομάδας θα φιλοξενηθούν από το Δήμο Μουζακίου στο Περιβαλλοντικό Κέντρο Μουζακίου. Την ερευνητική ομάδα του Dyntar από το Clermont Ferrand Γαλλίας θα συνοδεύει αποστολή αιρετών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της περιοχής Clermont Ferrand προκειμένου να συζητήσουν με Δημάρχους της Θεσσαλίας «τα ζητήματα ενσωμάτωσης των κοινοτήτων στον Καλλικρατικό Δήμο». Προτείνουν επίσης, την αδελφοποίηση με τον Δήμο Μουζακίου και την επεξεργασία ενός σχεδίου δράσης για τη δημιουργία ενός φόρουμ ανταλλαγών για κοινά θέματα που αντιμετωπίζει η τοπική αυτοδιοίκηση στις δύο χώρες αλλά και την προώθηση μιας πολιτικής υποδοχής νέου πληθυσμού. Η όλη συνεργασία στηρίζεται σε ανταλλαγές που έχουν ξεκινήσει περίπου εδώ και οκτώ χρόνια μεταξύ των δύο αυτών περιοχών με τη διαμεσολάβηση του Εργαστηρίου Αγροτικού Χώρου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Στο πλαίσιο αυτών των ανταλλαγών οργανώνεται στις 22 Μαρτίου στο Μουζάκι, ευρεία συνάντηση των εκπροσώπων Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης με θέμα το νέο πλαίσιο διοικητικής μεταρρύθμισης: η σχέση κοινοτήτων και Καλλικρατικού Δήμου. Η συνάντηση διοργανώνεται σε συνεργασία με την ΠΕΔ Θεσσαλίας και καλούνται σε αυτή ο Περιφερειάρχης και οι Δήμαρχοι της Θεσσαλίας. Θα πλαισιωθεί από τους καθηγητές : Laurent Rieutord Πανεπιστήμιο Blaise Pascal Γαλλίας, Μπεριάτο Ηλία, Χωροτάκτη και Δημήτρη Γούσιο, Γεωγράφος-Χωροτάκτης στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ενώ θα συμμετάσχουν μεταφέροντας τις δικές τους εμπειρίες και οι Γάλλοι αιρετοί εκπρόσωποι.

Δελτίο Τύπου

 

Διάκριση Φοιτητών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών σε Διαγωνισμό Επικοινωνίας της Επιστήμης

Τη Δευτέρα 06/03/2017 έλαβε χώρα στην Αθήνα ο πρώτος ημιτελικός του διαγωνισμού επιστημονικής επικοινωνίας Famelab που οργανώνεται από το British Council. Το FameLab είναι ένας από τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς για την επικοινωνία της επιστήμης στον κόσμο. Στο διαγωνισμό συμμετείχαν πέντε φοιτητές της Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Κώστας Αναγνωστόπουλος, Κλεοπάτρα Βαμαβακούση, Ιωάννα Σκυριανού, Ηρακλής Χολέβας, Δόξα Ψυχογιού) με πολύ ενδιαφέρουσες επιστημονικές παρουσιάσεις, μετά από παρότρυνση και καθοδήγηση του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Θεόδωρου Καρακασίδη. Η χαρά μας ήταν μεγάλη όταν η επιτροπή αποτελούμενη από τους Κώστα Καρπούζη (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο), Νίκο Ανδρίτσο (ΣΚΑΙ και ΣΚΑΙ 100,3) και Αντιγόνη Δήμα (Alexander Fleming Research Centre) ανακοίνωσε τα ονόματα των υποψηφίων που έπαιρναν το εισιτήριο για τον τελικό του διαγωνισμού Famelab: η Δόξα Ψυχογιού ήταν ανάμεσα στους τέσσερις επιλεγέντες από τον συγκεκριμένο ημιτελικό και η Ιωάννα Σκυριανού μια από τους δύο επιλαχόντες.

Δελτίο Τύπου

 

Εντατικό Mάθημα: Αστική και Περιαστική Παραγωγή Φρούτων και Λαχανικών

Με τη συνδρομή του προγράμματος Greek Diaspora του International Institute of Education και του Ιδρύματος Fulbright και χρηματοδότηση από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος υλοποιείται τον Μάρτιο 2017, εντατικό μάθημα στο αντικείμενο της Αστικής και Περιαστικής Παραγωγής Φρούτων και Λαχανικών. Το μάθημα οργανώνεται με τη συνεργασία της Επίκ. Καθηγήτριας Ελένης Πλιακώνη, από το Kansas State University και τον Καθηγητή Γεώργιο Νάνο, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Καθηγητές και έμπειροι ομιλητές θα αναπτύξουν θέματα σχετικά με τις δυνατότητες, απαιτήσεις και αποτέλεσμα της καλλιέργειας φρούτων και λαχανικών σε αστικό και περιαστικό περιβάλλον. Στόχοι του μαθήματος είναι η επιμόρφωση φοιτητών, γεωπόνων, επαγγελματιών μικροπαραγωγών, και ερασιτεχνών κατοίκων που επιθυμούν να ασχοληθούν ή ασχολούνται με την παραγωγή τροφής για τοπική ή οικογενειακή κατανάλωση. Η αστική και περιαστική παραγωγή φρούτων και λαχανικών, πέραν της μερικής κάλυψης των τοπικών και οικογενειακών αναγκών, βοηθά επίσης στη μείωση της ανεργίας και φτώχειας, στη βελτίωση της υγείας, ψυχικής και σωματικής, και τη βελτίωση της αυτοεκτίμησης των εμπλεκόμενων πέραν της καλύτερης διαχείρισης των τοπικών φυσικών πόρων και της βελτίωσης του περιβάλλοντος στο οποίο κατοικούμε. Οι παρουσιάσεις θα αναρτηθούν ψηφιακά στο e-class με ελεύθερη πρόσβαση από τον Απρίλιο 2017. Το μάθημα υλοποιείται με 14 δίωρες παρουσιάσεις στις 10, 11, 12, 17, 18 και 19 Μαρτίου στο Αμφιθέατρο Άνω Ορόφου της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών στο Φυτόκο. Αυτοί που θα παρακολουθήσουν το μάθημα με έως δύο απουσίες σε δίωρα μαθήματα και θα καταθέσουν εργασία σε σχετική περίπτωση αγροκτήματος/κήπου (case study) θα λάβουν Βεβαίωση Παρακολούθησης του μαθήματος.

Δελτίο Τύπου

 

Αιμοδοσία για την Eνίσχυση της Tράπεζας Aίματος της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Όπως ήδη γνωρίζετε, τον Απρίλιο του 2012, ύστερα από την πολύτιμη προσφορά σας πραγματοποιήθηκε η δημιουργία Τράπεζας αίματος της Σχολής, η οποία ενισχύθηκε τον Οκτώβριο του 2012, τον Απρίλιο του 2013, τον Απρίλιο του 2014, το Νοέμβριο του 2014, τον Απρίλιο του 2015, τον Νοέμβριο του 2015, τον Απρίλιο του 2016. Προκειμένου να συνεχίσουμε την προσπάθεια μας, στις 22 Μαρτίου 2017 στον προαύλιο χώρο της Σχολής θα πραγματοποιηθεί αιμοδοσία από τις 9:00 έως τις 13:00. Η συμμετοχή όλων κρίνεται αναγκαία διότι το αίμα είναι δώρο ανεκτίμητο για εκείνους που το έχουν άμεση ανάγκη.

Δελτίο Τύπου

 

Μεταδιδακτορικές Υποτροφίες ΙΚΥ-Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας

Μια ακόμη μεγάλη επιτυχία του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου μας, που αποδεικνύει την ενεργή συμμετοχή του στην ερευνητική δραστηριότητα της χώρας μας. Σε τέσσερεις νέους μεταδιδάκτορες απονέμονται υποτροφίες ΙΚΥ για την εκπόνηση της έρευνά τους στο Τμήμα μας. Είναι οι:

  1. Κωνσταντίνα Τσουμάνη: «Συνθετικό CRISPR/Cas9 σύστημα τεμαχισμού του χρωμοσώματος Χ για τον γενετικό έλεγχο του δάκου της ελιάς» (βαθμολογία 95,5/100)
  2. Θάλεια Κερασιώτη: «Διατροφογενωμική μελέτη του μοριακού μηχανισμού της αντιοξειδωτικής δράσης της αιγοπρόβειας πρωτεΐνης τυρογάλακτος με σκοπό τη χρήση της ως βιοδραστικού συστατικού για τη δημιουργία βιολειτουργικού τροφίμου» (βαθμολογία 92/100)
  3. Τσίκου Δανιέλα: «Συμβιωτικές σχέσεις στις ρίζες των ψυχανθών: Επηρεάζει η συμβιωτική σχέση με ριζόβια τη συμβιωτική σχέση με ενδομυκορριζικούς μύκητες;» (βαθμολογία 91/100)
  4. Παπαδοπούλου Ευαγγελία: «Αξιολόγηση, in vitro και in situ, του αντιοξειδωτικού ethoxyquin και των μεταβολικών προϊόντων του ως αναστολείς της νιτροποίησης» (βαθμολογία 90,5/100)

Συγχαρητήρια σε όλες!

 

Μεταδιδακτορικές Υποτροφίες Ερευνητών - Ερευνητριών του ΙΚΥ στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών ανακοίνωσε τους πίνακες επιλεγέντων, επιλαχόντων και απορριφθέντων υποψηφίων του προγράμματος υποτροφιών με τίτλο «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών / Ερευνητριών», 1ος Κύκλος, ΕΣΠΑ 2014-2020 σύμφωνα με τις Κανονιστικές Διατάξεις του προγράμματος όπως ορίζονται στην υπ. αριθμ. ΚΥΑ 125659/ΓΔ6/28-07-2016 του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (ΦΕΚ 2602/τ.Β’) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, της οικείας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αριθμό ΑΔΑ: 62ΒΦ4653ΠΣ-ΘΓΤ και της 8η /21-02-2017 Συνεδρίας του Δ.Σ του Ι.Κ.Υ. Σημειώνεται ότι η επιλογή ανάμεσα σε ισοψηφήσαντες υποψηφίους πραγματοποιήθηκε βάσει του ΚΕΦ.Δ’ άρθρο β. της οικείας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
Οι κκ. Αναστάσιος Σιάτρας (διδάσκων 407/80) στο Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και Γεώργιος Σιμόπουλος, που υπέβαλαν αίτηση και πρόταση για την εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στο ΙΚΥ (Πρόγραμμα Υποτροφιών στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο: «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών / Ερευνητριών»), συμπεριλαμβάνονται στους επιτυχόντες για τις Κοινωνικές Επιστήμες, των οποίων η έρευνα θα χρηματοδοτηθεί με υποτροφία διάρκειας 24 μηνών. Και οι δύο έρευνες θα υλοποιηθούν στο Π.Τ.Π.Ε. υπό την επίβλεψη της Καθηγήτριας και Προέδρου του Τμήματος Π.Τ.Π.Ε. Βασιλείας Χρηστίδου και του Επίκουρου Καθηγητή του Π.Τ.Π.Ε. Κώστα Μάγου αντίστοιχα.
Αξίζει να σημειώσουμε ότι η συγκεκριμένη προκήρυξη ήταν ιδιαίτερα ανταγωνιστική, καθώς υποβλήθηκαν περίπου 1600 προτάσεις για τις Κοινωνικές Επιστήμες, από τις οποίες επιλέχθηκαν για χρηματοδότηση μόλις οι 32. Ο κ. Σιάτρας κατατάχθηκε 10ος και ο κ. Σιμόπουλος 22ος. Το γεγονός πως 2 από τις 32 υποτροφίες πανελλαδικά δόθηκαν στο Π.Τ.Π.Ε. αποτελεί έναν πολύ θετικό δείκτη για το επίπεδο της ακαδημαϊκής και ερευνητικής εργασίας που υλοποιείται στα τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Δελτίο Τύπου
Πίνακας Επιλεγέντων

 


Σελίδα 10 από 37