English Home
Νέα Πανεπιστημίου Θεσσαλίας


Μεταδιδακτορικές Υποτροφίες ΙΚΥ-Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας

Μια ακόμη μεγάλη επιτυχία του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου μας, που αποδεικνύει την ενεργή συμμετοχή του στην ερευνητική δραστηριότητα της χώρας μας. Σε τέσσερεις νέους μεταδιδάκτορες απονέμονται υποτροφίες ΙΚΥ για την εκπόνηση της έρευνά τους στο Τμήμα μας. Είναι οι:

  1. Κωνσταντίνα Τσουμάνη: «Συνθετικό CRISPR/Cas9 σύστημα τεμαχισμού του χρωμοσώματος Χ για τον γενετικό έλεγχο του δάκου της ελιάς» (βαθμολογία 95,5/100)
  2. Θάλεια Κερασιώτη: «Διατροφογενωμική μελέτη του μοριακού μηχανισμού της αντιοξειδωτικής δράσης της αιγοπρόβειας πρωτεΐνης τυρογάλακτος με σκοπό τη χρήση της ως βιοδραστικού συστατικού για τη δημιουργία βιολειτουργικού τροφίμου» (βαθμολογία 92/100)
  3. Τσίκου Δανιέλα: «Συμβιωτικές σχέσεις στις ρίζες των ψυχανθών: Επηρεάζει η συμβιωτική σχέση με ριζόβια τη συμβιωτική σχέση με ενδομυκορριζικούς μύκητες;» (βαθμολογία 91/100)
  4. Παπαδοπούλου Ευαγγελία: «Αξιολόγηση, in vitro και in situ, του αντιοξειδωτικού ethoxyquin και των μεταβολικών προϊόντων του ως αναστολείς της νιτροποίησης» (βαθμολογία 90,5/100)

Συγχαρητήρια σε όλες!

 

Μεταδιδακτορικές Υποτροφίες Ερευνητών - Ερευνητριών του ΙΚΥ στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών ανακοίνωσε τους πίνακες επιλεγέντων, επιλαχόντων και απορριφθέντων υποψηφίων του προγράμματος υποτροφιών με τίτλο «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών / Ερευνητριών», 1ος Κύκλος, ΕΣΠΑ 2014-2020 σύμφωνα με τις Κανονιστικές Διατάξεις του προγράμματος όπως ορίζονται στην υπ. αριθμ. ΚΥΑ 125659/ΓΔ6/28-07-2016 του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (ΦΕΚ 2602/τ.Β’) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, της οικείας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αριθμό ΑΔΑ: 62ΒΦ4653ΠΣ-ΘΓΤ και της 8η /21-02-2017 Συνεδρίας του Δ.Σ του Ι.Κ.Υ. Σημειώνεται ότι η επιλογή ανάμεσα σε ισοψηφήσαντες υποψηφίους πραγματοποιήθηκε βάσει του ΚΕΦ.Δ’ άρθρο β. της οικείας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
Οι κκ. Αναστάσιος Σιάτρας (διδάσκων 407/80) στο Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και Γεώργιος Σιμόπουλος, που υπέβαλαν αίτηση και πρόταση για την εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στο ΙΚΥ (Πρόγραμμα Υποτροφιών στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο: «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών / Ερευνητριών»), συμπεριλαμβάνονται στους επιτυχόντες για τις Κοινωνικές Επιστήμες, των οποίων η έρευνα θα χρηματοδοτηθεί με υποτροφία διάρκειας 24 μηνών. Και οι δύο έρευνες θα υλοποιηθούν στο Π.Τ.Π.Ε. υπό την επίβλεψη της Καθηγήτριας και Προέδρου του Τμήματος Π.Τ.Π.Ε. Βασιλείας Χρηστίδου και του Επίκουρου Καθηγητή του Π.Τ.Π.Ε. Κώστα Μάγου αντίστοιχα.
Αξίζει να σημειώσουμε ότι η συγκεκριμένη προκήρυξη ήταν ιδιαίτερα ανταγωνιστική, καθώς υποβλήθηκαν περίπου 1600 προτάσεις για τις Κοινωνικές Επιστήμες, από τις οποίες επιλέχθηκαν για χρηματοδότηση μόλις οι 32. Ο κ. Σιάτρας κατατάχθηκε 10ος και ο κ. Σιμόπουλος 22ος. Το γεγονός πως 2 από τις 32 υποτροφίες πανελλαδικά δόθηκαν στο Π.Τ.Π.Ε. αποτελεί έναν πολύ θετικό δείκτη για το επίπεδο της ακαδημαϊκής και ερευνητικής εργασίας που υλοποιείται στα τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Δελτίο Τύπου
Πίνακας Επιλεγέντων

 

Συνάντηση του Εργαστηρίου Αγροτικού Χώρου με Γάλλους ερευνητές

Το Εργαστήριο Αγροτικού Χώρου υποδέχθηκε στις 15 Φεβρουαρίου 2017, 14 μεταπτυχιακούς ερευνητές ειδικευόμενους στην Εδαφική Ανάπτυξη (Σχολή VetAgro Sup de Clermont-Ferrand –Γαλλία). Οι φοιτητές, συνοδευόμενοι από την καθηγήτριά τους κα Christel Bosc ειδικευμένη στις τοπικές πολιτικές, έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το ερευνητικό έργο του Εργαστηρίου Αγροτικού Χώρου. Επισκέπτονται την Ελλάδα και ειδικότερα τη Θεσσαλία στο πλαίσιο ερευνητικής αποστολής σε αγροτικές περιοχές της Μεσογείου με πλούσια πολιτιστική και φυσική κληρονομιά. Παράλληλα, θα έχουν την ευκαιρία να μελετήσουν την ευάλωτη οικονομική κατάσταση της Χώρας καθώς και τα περιβαλλοντικά και αναπτυξιακά διακυβεύματα του ύπαιθρου χώρου της Θεσσαλίας.

 

Συνάντηση Εργαστηρίου Αγροτικού Χώρου με Δημάρχους για τις περιοχές Υψηλής Φυσικής Αξίας της Δυτικής Θεσσαλίας

Με πρωτοβουλία του Εργαστηρίου Αγροτικού Χώρου του ΤΜΧΠΠΑ, αξιοποιώντας το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ΗΟΡΙΖΟΝ (HNV-Link- Γεωργία Υψηλής Φυσικής Αξίας: Μάθηση, Καινοτομία και Γνώση) και την μέχρι σήμερα συνεργασία με τους δήμους της Δυτικής Θεσσαλίας οργανώθηκε συνάντηση στο Μουζάκι την Κυριακή 12/2/2017 με στόχο την δημιουργία ενός κέντρου για την αξιοποίηση της ΠΙΝΔΟΥ ως περιοχή Υψηλής Φυσικής Αξίας (HNV areas).
Στη συνάντηση συμμετείχαν
• από το Εργαστήριο Αγροτικού Χώρου ο καθηγητής κος Δημήτρης Γούσιος και τα μέλη ΕΔΙΠ Γάκη Δήμητρα και Φαρασλής Ιωάννης,
• οι Δήμαρχοι Μουζακίου και πρόεδρος της ΠΕΔ Θεσσαλίας κ.Κωτσός, Καλαμπάκας κ.Σινανης, Φαρκαδόνας κ.Μεριβακης, Πύλης κ.Μαραβας, Αργιθέας κ.Τσιβολας, Πλαστήρα κ.Τσιαντης, Σοφάδων κ.Σκαρλος καθώς και στελέχη των παραπάνω δήμων, όπως επίσης και
• στελέχη των τοπικών αναπτυξιακών εταιριών.

 

Περιοδική έκθεση στο Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας

Η έρευνα στο Κάστρο της Βελίκας τα τελευταία οκτώ χρόνια αποκάλυψε το ανατολικό τμήμα οχυρωμένου οικισμού του 6ου αι. μ.Χ., με τα τείχη, μια εκκλησία, αποθήκες για τη φύλαξη της αγροτικής παραγωγής και μια οικία με κεντρική αυλή, η οποία από τη θέση και τα ευρήματα ταυτίζεται με την έδρα του τοπικού αξιωματούχου. Αρκετά από αυτά επισημάνθηκαν στη διάρκεια των εργασιών στερέωσης και ανάδειξης του κάστρου στα έτη 2011-2013, με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Θεσσαλίας, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, και αποτελούν πλέον επισκέψιμο αρχαιολογικό χώρο. Η έκθεση οργανώνεται γύρω από την εκκλησία του κάστρου, το σημαντικότερο από τα ανεσκαμμένα κτίρια, που ερευνήθηκε στο πλαίσιο κοινού προγράμματος με τον Τομέα Αρχαιολογίας του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Στο κέντρο της έκθεσης η εκκλησία αποτυπώνεται σχηματικά με τα κυριότερα αρχιτεκτονικά της στοιχεία και σε άμεση σχέση με το τείχος. Περιβάλλεται από αντικείμενα καθημερινού βίου, καθώς και κτερίσματα νεκροταφείων, σε μια προσπάθεια να φανερωθούν όψεις της ζωής σε έναν οχυρωμένο οικισμό της εποχής, στον οποίο η ζωή σταμάτησε τον 7ο αιώνα μ.Χ. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην άμεση σχέση των κατοίκων με τη θάλασσα, που τους βοηθούσε να διοχετεύσουν την αγροτική παραγωγή, σε συνέχεια της ιστορίας των προγόνων τους, της αρχαίας Μελίβοιας. Οι ανοιχτοί ορίζοντες του Αιγαίου και η σημασία που έδινε ο Ιουστινιανός στον ανεφοδιασμό των κάστρων του Δούναβη μέσω της Μαύρης Θάλασσας, αποτυπώνονται στα κεραμικά του κάστρου και ιδίως στους εμπορικούς αμφορείς.

Εγκαίνια: Σάββατο 4 Φεβρουαρίου, 19.00’
Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 10 Μαΐου 2017

Δελτίο Τύπου
Αφίσσα
Αποψη της Εκθεσης

 

Επισκέψεις Oμάδων Mεταπτυχιακών Φοιτητών Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων στο Εργαστήριο Αγροτικού Χώρου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Στο πλαίσιο του αυξανόμενου ενδιαφέροντος ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων για το έργο που αναπτύσσει το Εργαστήριο Αγροτικού Χώρου (ΕΑΧ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό, θα επισκεφθούν το επόμενο δίμηνο το Βόλο και περιοχές της Θεσσαλίας όπου το ΕΑΧ υλοποιεί πιλοτικές δράσεις τρεις αποστολές μεταπτυχιακών φοιτητών με τους καθηγητές τους (περίπου εξήντα άτομα). Επιπλέον εννέα μεταπτυχιακοί φοιτητές γαλλικών Πολυτεχνικών Σχολών θα ερευνήσουν και θα μελετήσουν σε βάθος διάφορες περιοχές και κοινότητες της Θεσσαλίας για περίπου 6 μήνες. Η πρώτη αποστολή από το Πανεπιστήμιο της Λυών «Lumière Lyon 2» φθάνει στο Βόλο στις 8 Φεβρουαρίου 2017 και θα παραμείνει για μια εβδομάδα. Περιλαμβάνει 15 νέους ερευνητές και 3 συνοδούς στο πλαίσιο της έρευνας με θέμα «Διαμόρφωση και προβολή της παραγωγικής εικόνας της περιοχής Μουζακίου». Το πρόγραμμα της παραπάνω συνάντησης περιλαμβάνει παρουσίαση του έργου, των μεθόδων και των σύγχρονων εργαλείων που έχει αναπτύξει το Εργαστήριο Αγροτικού Χώρου καθώς και επιστημονικές ανταλλαγές στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (ΤΜΧΠΠΑ). Επίσης έχουν οργανωθεί συναντήσεις με συλλογικούς αλληλέγγυους φορείς (συνεταιρισμούς, ΚοινΣΕπ, συλλόγους γυναικών) και νέους αγρότες στο Μουζάκι Καρδίτσας με σκοπό τη μελέτη περιπτώσεων συνεργατισμού και το ρόλο των φορέων αυτών στην ανάπτυξη της περιοχής του Δήμου. Οι νέοι ερευνητές στο πλαίσιο των επιτόπιων επισκέψεων και επαφών αξιοποιώντας σύγχρονα εξειδικευμένα εργαλεία θα προτείνουν τρόπους προβολής των τοπικών πόρων του Δήμου. Τέλος, η προσφορά τους στον Δήμο συμπυκνώνεται στην παραγωγή ενός φιλμ σχετικό με την προβολή της εικόνας της περιοχής Μουζακίου. Οι ερευνητές θα φιλοξενηθούν από το Δήμο Μουζακίου στο Περιβαλλοντικό Κέντρο Μουζακίου.

Δελτίο Τύπου

 

41 Διεθνείς Mεταπτυχιακοί Φοιτητές από 24 χώρες στα Τρίκαλα

Για δεύτερη συνεχή χρονιά το ΤΕΦΑΑ ΠΘ με έδρα τα Τρίκαλα, πόλος έλξης 41 φοιτητών από 24 χώρες του κόσμου!
To “Εντατικό Πρόγραμμα Μαθημάτων» στην Ψυχολογία της Άσκησης και του Αθλητισμού, που διοργανώνει το European Master in Sport & Exercise Psychology του ΤΕΦΑΑ του ΠΘ, ακολουθώντας την περσινή επιτυχία του εγχειρήματος όπου φιλοξενήθηκαν 40 φοιτητές από 21 χώρες του κόσμου, επαναλαμβάνεται και φέτος . Οι συμμετέχοντες πέρυσι απόλαυσαν ένα διαπολιτισμικό περιβάλλον και είχανε την ευκαιρία να γνωρίσουν την Ελληνική κουλτούρα και φιλοξενία.
Η επιτυχία της περσινής διοργάνωσης οδήγησε και φέτος στην δεύτερη συνεχή διοργάνωση όπου 41 φοιτητές μεταπτυχιακού επιπέδου θα παρακολουθήσουν ένα υψηλής ποιότητας εντατικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών μαθημάτων στην Ψυχολογία του Αθλητισμού και της Άσκησης από Καθηγητές που προέρχονται από 10 χώρες της Ευρώπης και τον Καναδά.
Στην γιορτή αυτή της πολυπολιτισμικότητας θα συμμετάσχουν φέτος 41 φοιτητές από τις εξής χώρες: Γαλλία, Δανία, Ελλάδα, Εσθονία, Νέα Ζηλανδία, ΗΠΑ, Ινδία, Ισπανία, Ιταλία, Καναδάς, Νότια Κορέα, Κροατία, Μαρόκο, Ολλανδία, Ουκρανία, Ουρουγουάη, Πολωνία, Ρουμανία, Ρωσία, Σλοβακία, Σλοβενία, Τουρκία, Φινλανδία και Χιλή.
Το πρόγραμμα είναι μια διοργάνωση του European Master in Sport & Exercise Psychology του ΤΕΦΑΑ ΠΘ

Δελτίο Τύπου
Αφίσσα
Φοιτητές
Διδάσκοντες

 

Σχέδιο LEAP, Πρόγραμμα ERASMUS+

Η τριτοβάθμια εκπαίδευση προετοιμάζει τους φοιτητές με πολλαπλούς τρόπους για να δράσουν αποτελεσματικά στο μέλλον ως επαγγελματίες και ενεργοί πολίτες: χτίζει γνώση, χτίζει την ικανότητα των φοιτητών να μαθαίνουν δια βίου, και προετοιμάζει τους φοιτητές για τη μετάβαση τους από τον ακαδημαϊκό χώρο μάθησης στον κόσμο της εργασίας και της αγοράς.

Σύμφωνα με τον Ατζέντα για τον Εκσυγχρονισμό της Ανώτατης Εκπαίδευσης (Modernization Agenda for Higher Education) η τριτοβάθμια εκπαίδευση αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις για την ανάπτυξη κριτικά σκεπτόμενων, δημιουργικών, και ευπροσάρμοστων ενηλίκων (Βασιλείου): την οικονομική κρίση, την ανεργία των νέων, την ενσωμάτωση νέων πρακτικών και μεθοδολογιών στη μάθηση, και άλλες. Μια από τις σημαντικές προκλήσεις είναι ότι, ειδικά σε τομείς καινοτομίας, γνώσεις που αποκτούν οι φοιτητές κατά τη διάρκεια των σπουδών τους θα μπορούσαν να θεωρηθούν παλαιωμένες λίγα μόλις χρόνια μετά την αποφοίτηση τους. Αυτό είναι σε μεγάλο βαθμό συνέπεια της γρήγορης εξέλιξης της τεχνολογίας που έχει ως αποτέλεσμα υπηρεσίες και προϊόντα που πρόσφατα θεωρούνταν καινοτόμα να φαίνονται σε σύντομο χρονικό διάστημα κοινά και να αντικαθίστανται από πιο προηγμένα. Η γρήγορη αυτή εξέλιξη σημαίνει ότι κάποιες από τις βασικές δεξιότητες που είναι επιθυμητό να αναπτύσσει η τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι, πέρα από τη βασική γνώση, η κριτική σκέψη και η ικανότητα της μάθησης δια βίου έτσι ώστε οι σημερινοί φοιτητές και αυριανοί επαγγελματίες να μπορούν να βρίσκονται στη αιχμή του τομέα τους σε όλη τη σταδιοδρομία τους. Επιπλέον, για να υποστηρίξει αποτελεσματικά η τριτοβάθμια εκπαίδευση την ομαλή μετάβαση των φοιτητών στο χώρο της εργασίας, είναι επιθυμητό να εκθέτει τους φοιτητές σε βιομηχανικές καλές πρακτικές κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Αυτή η έκθεση μπορεί να επιτευχθεί σε ένα βαθμό με θεωρητικό τρόπο μέσα από συγκεκριμένα μαθήματα. Εξίσου σημαντική όμως για την ανάπτυξη εμπειρίας είναι η πρακτική ενασχόληση των φοιτητών με σχετικές διαδικασίες μέσω δραστηριοτήτων που προσομοιώνουν τον τρόπο με τον οποίο η βιομηχανία χρησιμοποιεί τη γνώση.

Το ερευνητικό σχέδιο LEAP στοχεύει στην οικοδόμηση εμπειρίας φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, κυρίως πολυτεχνικών σχολών, σχετικά με αναδυόμενες πρακτικές ευέλικτης σχεδίασης (agile and lean design) στη βιομηχανία. Οι πρακτικές αυτές συμβάλλουν στο σχεδιασμό λύσεων που ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες εξοικονομώντας παράλληλα πόρους. Στην ευέλικτη σχεδίαση ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός προϊόντος δεν είναι χωριστές διαδικασίες. Αντίθετα, ο σχεδιασμός ενσωματώνεται σε όλη τη διαδικασία της υλοποίησης εξασφαλίζοντας ότι το τελικό προϊόν αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τις προσδοκίες των καταναλωτών ειδικά όταν οι προδιαγραφές του προϊόντος εξελίσσονται ή δεν είναι πλήρως κατανοητές από την αρχή.

Περισσότερες πληροφορίες

 

Επίσκεψη των φοιτητών του Τ.Β.Β στο Γενικό Χημείο του Κράτους

Επίσκεψη στο Γενικό Χημείο του Κράτους στην Αθήνα, πραγματοποίησε το Γ’ και Δ’ έτος του Τμήματος Βιοχημείας-Βιοτεχνολογίας, την Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2016. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, οι φοιτητές παρακολούθησαν δραστηριότητες των εργαστηρίων όπως την ανάλυση υλικών συσκευασίας των τροφίμων, και την ανάλυση χημικής σύστασης κοσμημάτων όπου συχνά εντοπίζονται συστατικά που προκαλούν τοξικές αντιδράσεις στους καταναλωτές.
Οι φοιτητές επισκέφθηκαν επίσης την Εθνική Μονάδα Μετρολογίας η οποία είναι επιφορτισμένη με τη βαθμονόμηση των συσκευών που χρησιμοποιούνται για μετρήσεις στα εργαστήρια Βιοχημείας στη χώρα μας.

Φωτογραφία

 


Σελίδα 10 από 37