English Home
Νέα Πανεπιστημίου Θεσσαλίας


Ο Πρύτανης του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας κ. Γεώργιος Πετράκος στο 1ο Συνέδριο Επιστημονικών και Τεχνικών Επιτροπών για την Αναγέννηση του Ορους Τροοδος της Κύπρου

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ. Γεώργιος Πετράκος, μαζί με μελετητές του Εργαστηρίου Αγροτικού Χώρου της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Θεσσαλίας, μετέβησαν στην Κύπρο στις 17-6-2018, για να μετάσχουν στο 1ο Συνέδριο Επιστημονικών και Τεχνικών Επιτροπών για την Αναγέννηση του όρους Τρόοδος της Μεγαλονήσου της Κύπρου.
Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης και ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ. Γεώργιος Πετράκος απηύθυναν χαιρετισμούς στην έναρξη του 1ο Συνεδρίου Επιστημονικών και Τεχνικών Επιτροπών για την Αναγέννηση του όρους Τρόοδος της Μεγαλονήσου της Κύπρου στις 18-6-2018.
Στο χαιρετισμό του ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, μεταξύ άλλων, τόνισε τα ακόλουθα:

«Θέλω να καλωσορίσω και να ευχαριστήσω τον Πρύτανη, τους φίλους καθηγητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και των άλλων Πανεπιστημίων. Είναι ίσως η μεγαλύτερη ομάδα που μελετά σε συνεργασία με στελέχη της Δημόσιας Υπηρεσίας ώστε να δημιουργηθεί μια καθοριστική και συγκροτημένη στρατηγική ανάπτυξης».

Σύμφωνα με τους μελετητές, το Τρόοδος μπορεί να εξελιχθεί σε ένα παράδειγμα βιώσιμης διαχείρισης και ανάπτυξης ορεινών περιοχών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σημειώνεται ότι από το Σχέδιο επηρεάζονται συνολικά 114 κοινότητες.

Μέσα από τη μελέτη διατυπώθηκαν  προτάσεις για τις αναγκαίες προσαρμογές που απαιτούνται  ειδικά στην ορεινή περιοχή του Τροόδους, ώστε να υπάρξει μια αποτελεσματική οικιστική, πολεοδομική και χωροταξική πολιτική.

Όπως ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, έχει διοριστεί διυπουργική και καθοδηγητική επιτροπή με αρμοδιότητα τον συντονισμό και την εφαρμογή της ολοκληρωμένης πολιτικής ανάπτυξης για την ορεινή Κύπρο.

Η απόφαση που λήφθηκε είναι η δημιουργία Επιτροπών με σκοπό τη μελέτη διαφόρων θεμάτων και την κατάληξη σε συμπεράσματα τα οποία θα μελετήσουν οι μελετητές του Εργαστηρίου Αγροτικού Χώρου της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Θεσσαλίας.
Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας συναντήθηκε με τον Υπουργό Εσωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνο Πετρίδη στις 20-6-2018. Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας θα υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας τις προσεχείς ημέρες με το Υπουργείο Εσωτερικών της Κύπρου για την υποστήριξη της Κυπριακής Κυβέρνησης σε μια σειρά από αναπτυξιακές δράσεις και μελέτες. Το μνημόνιο αυτό αφορά κατά βάση το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Θα ακολουθήσει όμως μια σειρά προγραμματικών συμβάσεων. Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης δέχθηκε σε συνάντηση τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ. Γεώργιο Πετράκο στις 21-6-2018. Στο πλαίσιο της επίσκεψης στην Κύπρο ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας πραγματοποίησε συνάντηση με τρεις Πρυτάνεις Κυπριακών Πανεπιστημίων με τα οποία πρόκειται να υπογράψει μνημόνια στο άμεσο μέλλον. Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας αναχώρησε από την Κύπρο για την Αθήνα στις 21-6-2018.

Δελτίο Τύπου

 

Συνεργασία του ΤΗΜΜΥ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με Πανεπιστήμια της Ευρώπης και Ασίας στο Σχεδιασμό Προβληματοκεντρικής Μάθησης

Από το ερευνητικό έργο ALIEN που χρηματοδοτείται
Σύμφωνα με την Ατζέντα για τον Εκσυγχρονισμό της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Modernization Agenda for Higher Education) ο τομέας αντιμετωπίζει προκλήσεις που συμπεριλαμβάνουν την αποτελεσματική ανάπτυξη δεξιοτήτων και γνώσης των φοιτητών έτσι ώστε να αυτοί να μπορέσουν να δράσουν ως αποτελεσματικοί επαγγελματίες με θετική επίδραση στο κοινωνικό τους περιβάλλον, την οικονομική κρίση, τη νεανική ανεργία, την ανάγκη ενσωμάτωσης νέων μεθοδολογιών στη μάθηση, την ανάγκη προσαρμογής της μάθησης στη ραγραία εξέλιξη της τεχνολογίας και των διαδικασιών της βιομηχανίας, και άλλες.
Οι παραδοσιακές μεθοδολογίες μάθησης που βασίζονται στην παθητική μετάδοση πληροφορίας δεν επιτυγχάνουν να αναπτύξουν αποτελεσματικά τις ευρείες δεξιότητες που απαιτούνται σήμερα στη βιομηχανία. Αναδυόμενες μεθοδολογίες μάθησης, όπως εκμάθηση μέσω εργασιών και επίλυσης προβλημάτων (Project and Problem-Based Learning – PBL), προσφέρουν σημαντικά οφέλη συμβάλλοντας στην ανάπτυξη υψηλών δεξιοτήτων όπως η ανάλυση, η σύνθεση, και η αξιολόγηση. Η προβληματοκεντρική μάθηση είναι ενεργή μεθοδολογία με επίκεντρο τον μαθητή. Στα πλαίσια της οι φοιτητές αναπτύσσουν γνώσεις και δεξιότητες ακολουθώντας μια διαδικασία σύνθεσης λύσεων σε προβλήματα που συνήθως είναι βασισμένα σε πραγματικές καταστάσεις. Η μέθοδος προσφέρει σημαντικά ωφέλη που συμπεριλαμβάνουν την ανάπτυξη κριτικής σκέψης, δημιουργικότητας, ικανότητας συνεργασίας, επικοινωνιακών δεξιοτήτων, εγγενών κινήτρων για συμμετοχή στη μάθηση, και επιχειρηματικής σκέψης.

Το ερευνητικό έργο ALIEN (http://projectalien.eu) στοχεύει να σχεδιάσει, να εφαρμόσει, και να επικυρώσει μια ενεργή μεθοδολογία μάθησης βασισμένης σε επίλυση προβλημάτων της πραγματικότητας που σχετίζονται με την επιστήμη, την τεχνολογία, τη μηχανική, και τα μαθηματικά (STEM ). Η μεθοδολογία θα υποστηρίζεται από ένα εικονικό περιβάλλον μάθησης που θα περιλαμβάνει ένα σύνολο ψηφιακών εργαλείων και θα επιτρέπει στους φοιτητές να πειραματιστούν, να συνεργαστούν, και να επικοινωνήσουν σε μια εκτεταμένη και πολυεθνική μαθησιακή κοινότητα που θα περιλαμβάνει και άλλους ενδιαφερόμενους όπως καθηγητές και ερευνητές.
Το έργο συντονίζεται από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Επιστημονικά υπεύθυνος του έργου είναι ο κ. Ηλίας Χούστης ενώ οργανωτικά υπεύθυνη είναι η κ. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα. Στην υλοποίηση του συμμετέχουν 17 πανεπιστήμια από την Ελλάδα, την Πορτογαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Εσθονία, τη Βουλγαρία, το Βιετνάμ, το Νεπάλ, την Καμπότζη, τη Μαλαισία, και το Πακιστάν. Το ερευνητικό σχέδιο θα μεταφέρει τεχνογνωσία από πανεπιστήμια της Ευρώπης σε πανεπιστήμια της Ασίας σχετικά με το σχεδιασμό, την εγκατάσταση, και την πλήρη υποστήριξη εργαστηρίων προβληματοκεντρικής μάθησης τα οποία θα αποτελούνται από εξοπλισμό, το ψηφιακό μαθησιακό περιβάλλον που θα αναπτυχθεί στα πλαίσια του έργου, και υποστήριξη σε τεχνικό επίπεδο καθώς και σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού.
Ο αναμενόμενος αντίκτυπος του ALIEN είναι τη θεσμική στρατηγική υιοθέτηση της ενεργούς μάθησης ως κύριας παιδαγωγικής προσέγγισης στην εκπαίδευση. Το ερευνητικό έργο ALIEN χρηματοδοτείται από τη δράση Capacity Building in Higher Education (CBHE) του προγράμματος ERASMUS+ που έχει σαν στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας ανάμεσα σε πανεπιστήμια της Ευρώπης και αναπτυσσόμενων χωρών. Στις 20-22 Ιουνίου 9:00 -17:00 πραγματοποιείται στον Πολυχώρο Τσαλαπάτα η πρώτη συνάντηση κοινοπραξίας του σχεδίου με συμμετοχή 40 εκπροσώπων των πανεπιστημίων που συμμετέχουν στο ερευνητικό σχέδιο. Τη συνάντηση θα χαιρετήσουν ο Πρόεδρος του ΤΗΜΜΥ κ. Λευτέρης Τσουκαλάς και η Αν. Πρύτανη  Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων Καθηγήτρια κ. Ιωάννα Λαλιώτου. Προσκεκλημένη ομιλήτρια στη συνάντηση είναι η καθηγήτρια του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης κ. Δήμητρα Ευαγγέλου.

Δελτίο Τύπου

 

Αναγόρευση του κ. Χρίστου Αλεξίου

Την Πέμπτη 14 Ιουνίου 2018 πραγματοποιήθηκε η αναγόρευση του κ. Χρίστου Αλεξίου σε Επίτιμο Διδάκτορα του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Με την αναγόρευσή του αναγνωρίστηκε η εξαιρετική διδακτική προσφορά του, η ενεργός και πολύτροπη συμβολή του στη θεμελίωση και ανάπτυξη των νεοελληνικών σπουδών στο εξωτερικό, η πλούσια συμβολή του στα νεοελληνικά γράμματα και η διακεκριμένη του συμβολή στην ανάδειξη και καθιέρωση του γνωστικού αντικειμένου της ειδικής αγωγής ως αυτοτελούς επιστημονικού αντικειμένου.
Ο Χρίστος Αλεξίου γεννήθηκε στο Σκλήθρο της Aγιάς και εργάστηκε στην Αγγλία και την Ελλάδα. Από το 1988 έως το 1994, δίδαξε στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας νεοελληνική λογοτεχνία και οργάνωσε τη Βιβλιοθήκη του. Ως ειδικός γραμματέας ειδικής αγωγής του Υπουργείου Παιδείας εισηγήθηκε και συνέβαλε καθοριστικά στη δημιουργία του πρώτου και μοναδικού έως σήμερα Πανεπιστημιακού Τμήματος Ειδικής Αγωγής.

Δελτίο Τύπου

Βίντεο

Φωτογραφικό Υλικό:
Φωτογραφία 1, Φωτογραφία 2, Φωτογραφία 3, Φωτογραφία 4, Φωτογραφία 5

 

2η Ακαδημαϊκή & Σχολική Χρονιά: Φιλοξενία του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας από το 30ο Δημοτικό Σχολείο του Δήμου Βόλου

Για 2η ακαδημαϊκή & σχολική χρονιά το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας φιλοξενείται από το 30ο Δημοτικό σχολείο του Δήμου Βόλου στο πλαίσιο του μαθήματος  "Περιβάλλοντα Μάθησης" του ΤΑΜ και του ΠΤΠΕ. Περίπου 20 φοιτητές/ριες του Τμήματός Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και άλλοι τόσοι μαθητές από το προαναφερθέν σχολείο, συνεργάστηκαν προκειμένου να δημιουργηθούν μακέτες με θέμα "Η βιβλιοθήκη του σχολείου μας". Την Πέμπτη 14/6/18 πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση των μακετών από φοιτητές/ριες & μαθητές. Ήταν μια από τις "καλύτερες παρουσιάσεις, με λιγότερο άγχος", όπως δήλωσαν οι φοιτητές/ριες και "αν είναι να γίνονται τόσο ωραία πράγματα τότε να καθυστερήσω να πάω στο γυμνάσιο και να καθίσω λίγο ακόμα στο δημοτικό" δήλωσε αντίστοιχα μαθήτρια της έκτης δημοτικού. Υπήρξε ένα πολύ θετικό κλίμα συνεργασίας, με ερωτήσεις, τοποθετήσεις, και παρεμβάσεις φοιτητών/ριών και μαθητών και όλα αυτά με παιγνιώδη χαρακτήρα.
Ευχαριστούμε πολύ τους φοιτητές/ριες και μαθητές/ριες που μας χάρισαν αυτήν την εμπειρία, και ιδιαίτερα ευχαριστούμε τον Διευθυντή του 30ου ΔΣ κ. Πασχάλη Δήμου που χωρίς τη φιλοξενία του και τη βοήθειά του δεν θα μπορούσε να υλοποιηθεί αυτό το εγχείρημα.

Δελτίο Τύπου

Φωτογραφικό Υλικό:
Φωτογραφία 1, Φωτογραφία 2, Φωτογραφία 3, Φωτογραφία 4, Φωτογραφία 5, Φωτογραφία 6

 

Ερευνητικό Έργο ADLES: Σχεδιασμός και Υλοποίηση Αναδυόμενων Μεθοδολογιών Μάθησης των Μαθητών μέσω Εμπειρίας  Εργασιών και Επίλυσης Προβλημάτων

Οι παραδοσιακές μεθοδολογίες μάθησης, που βασίζονται στην παθητική μετάδοση πληροφορίας δεν αναπτύσσουν σημαντικές εγκάρσιες δεξιότητες όπως κριτική, πλευρική, και δημιουργική σκέψη, ικανότητα επικοινωνίας, και ικανότητα συνεργασίας σε μικρές και μεγάλες ομάδες. Επιπλέον, οι παραδοσιακές μεθοδολογίες μάθησης όταν δε συνδυάζονται με ψηφιακή τεχνολογία δεν επιτυγχάνουν να προσελκύσουν το ενδιαφέρον των σημερινών ψηφιακά εγγράμματων μαθητών, να καλύψουν τις αναδυόμενες ανάγκες αυτών, και να εκμεταλλευτούν τα οφέλη της τεχνολογίας για να συνδέσουν τη μαθησιακή διαδικασία με στόχους μάθησης μέσω εμπλουτισμού των μαθησιακών δραστηριοτήτων, αυξημένης ευελιξίας, και άμεσης ανατροφοδότησης.
Το ερευνητικό έργο ADLES που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στο οποίο συμμετέχει το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΤΗΜΜΥ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στοχεύει στη συνεργασία με δασκάλους στη δευτεροβάθμια γενική και επαγγελματική εκπαίδευση με στόχο το σχεδιασμό και την υλοποίηση αναδυόμενων μεθοδολογιών μάθησης συμβάλλουν στην ενεργή συμμετοχή των μαθητών μέσω εμπειρίας (experiential learning), εργασιών (project based learning), και επίλυσης προβλημάτων (problem based learning). Οι μεθοδολογίες αυτές συμβάλλουν όχι μόνο στην ανάπτυξη γνώσης αλλά και στην αποτελεσματική εφαρμογή της στην πραγματική ζωή. Το ερευνητικό σχέδιο ADLES αναπτύσσει μια ψηφιακή πλατφόρμα που προσφέρει μια σειρά από εργαλεία που συμπεριλαμβάνουν ψηφιακά μαθησιακά παιχνίδια, προσομοιώσεις, και δυνατότητες επικοινωνίας με σκοπό την υποστήριξη της ενεργούς μάθησης. Η πλατφόρμα ADLES προσφέρει τη δυνατότητα στους μαθητές να διερευνήσουν ένα πρόβλημα, να αναζητήσουν πληροφορία, να συνθέσουν πιθανές λύσεις, να συνεργαστούν, να επικοινωνήσουν, και να αναπτύξουν εγκάρσιες δεξιότητες με ζήτηση στη βιομηχανία και την αγορά εργασίας στα πλαίσια μιας διευρυμένης διεθνούς κοινότητας. Μια πρώτη έκδοση της πλατφόρμας αναμένεται να είναι έτοιμη προς πιλοτική χρήση στο τέλος του 2018.
Στο ερευνητικό έργο συμμετέχουν, εκτός από το ΤΗΜΜΥ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας οργανισμοί από την Πορτογαλία, τη Δανία, την Ιταλία, και την Τουρκία. Επιστημονικά υπεύθυνος για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας είναι ο Ομότιμος Καθηγητής κ. Ηλίας Χούστης ενώ οργανωτικά υπεύθυνη είναι η κ. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα. Η ομάδα εργασίας συνεργάζεται στο ερευνητικό έργο με τον Υπεύθυνο Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων Μαγνησίας κ. Αντώνη Πλαγερά. Περισσότερες πληροφορίες για το έργο, που υλοποιείται από το 2017 μέχρι το 2019, είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα http://adles.eu/.

Δελτίο Τύπου

 

Καθαρισμός της Ακτής του Αναύρου

Το Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων εορτασμού των τριάντα χρόνων λειτουργίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, πραγματοποίησε, από κοινού, με τις Ακαδημίες Καλοθοσφαίρισης της Νίκης Βόλου καθαρισμό της ακτής του Αναύρου, το Σάββατο 2 Ιουνίου 2018.
Σκοπός της εκδήλωσης αυτής ήταν η καλλιέργεια της περιβαλλοντικής ευαισθησίας για το παράκτιο θαλάσσιο περιβάλλον αλλά και η διενέργεια δράσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που συνδέονται με την τοπική κοινωνία.

Δελτίο Τύπου

Φωτογραφία

 

Ένας Βόλος Όλο Χρώμα

Για ένατη συνεχή χρονιά πραγματοποιήθηκε και φέτος, την Κυριακή 3 Ιουνίου 2018, στο πάρκο Αργοναυτών στην παραλία του Βόλου, το δημιουργικό εργαστήριο με τίτλο: «Ένας Βόλος Όλος Χρώμα».
Το εργαστήριο εντάσσεται στο μάθημα «Σχεδιασμός, οργάνωση και αξιολόγηση διαπολιτισμικών δράσεων» του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας και στο πλαίσιο εκδηλώσεων εορτασμού των 30 χρόνων λειτουργίας του ιδρύματος. Σκοπός του εργαστηρίου είναι η ευαισθητοποίηση των παιδιών απέναντι στη διαφορετικότητα μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες όπως ζωγραφική, κολλάζ, κατασκευές, παιχνίδια κ.ά.
Στο φετινό εργαστήριο συμμετείχαν τα παιδιά της ομάδας δημιουργικής απασχόλησης του Κέντρου Στήριξης Ρομά Αλιβερίου Βόλου με την παρουσίαση της παράστασης κουκλοθεάτρου: ‘Ο κόκορας και η λίρα’: ένα παραδοσιακό παραμύθι των Ρομά.

Δελτίο Τύπου

Φωτογραφικό Υλικό:
Φωτό 1, Φωτό 2, Φωτό 3, Φωτό 4

 

Συνεργασία του Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τον Πανελλήνιο Συνεταιρισμό Σαλιγκαροτρόφων

Στο πλαίσιο της συνεργασίας του Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τον Πανελλήνιο Συνεταιρισμό Σαλιγκαροτρόφων πραγματοποιήθηκε ενημερωτική συνάντηση στη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών στις 31/5/2018 . Η ενημέρωση έγινε στο πλαίσιο των διαλέξεων του μαθήματος «Σαλιγκαροτροφία» του 10ου εξαμήνου. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης αναλύθηκαν από τα στελέχη του Πανελληνίου Συνεταιρισμού Σαλιγκαροτρόφων οι προοπτικές και τα προβλήματα του κλάδου.

Για περισσότερες πληροφορίες
Μαριάνθη Χατζηιωάννου
Επίκουρη καθηγήτρια mxatzi@uth.gr  Τηλ.: 24210 – 93269

Δελτίο Τύπου

 

Γνωριμία του Τμήματος Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος με την Κοινωνία του Βόλου

Το Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών, στο πλαίσιο του εορτασμού των 30 χρόνων λειτουργίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, πραγματοποίησε ενημέρωση για το κοινό του Βόλου, την Πέμπτη 31 Μαΐου, στον περιβάλλοντα χώρο του Παραλιακού Συγκροτήματος Παπαστράτου.
Οι πολίτες του Βόλου ήρθαν σε επαφή με τα επιστημονικά αντικείμενα  που διακονεί το Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβάλλοντος και ενημερώθηκαν για το θαλάσσιο περιβάλλον.
Στα αυτοσχέδια εξωτερικά εργαστήρια δόθηκε η ευκαιρία, ιδιαίτερα σε παιδιά, να πειραματιστούν και να παρατηρήσουν θαλάσσιους οργανισμούς αλλά και να γνωρίσουν σύγχρονες εφαρμογές εναλλακτικών μορφών εκτροφής.

Δελτίο Τύπου

 
Περισσότερα Άρθρα...


Σελίδα 4 από 39