English Home
Διαγωνισμοί

Αρχείο Προκηρύξεων Διαγωνισμών.
Κληρώσεις Επιτροπών Τμημάτων.Διαγωνισμοί - Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Διακήρυξη: 16679/21-8-2018
Kαταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 10-9-2018

Συνοπτικού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής για την προμήθεια αναλωσίμων ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των ακαδημαϊκών Τμημάτων και Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Διακήρυξη
Περίληψη
ΤΕΥΔ
Διευκρινήσεις

 
Διαγωνισμοί - Δημόσιοι Διαγωνισμοί

Πρόσκληση για την κατάρτιση Καταλόγων Ενδιαφερομένων ανά Κατηγορία Μελέτης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
για την κατάρτιση Καταλόγων Ενδιαφερομένων ανά Κατηγορία Μελέτης
κατά το άρθρο 118 παρ. 5 του Ν.4412/2016
Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας προκειμένου να προχωρήσει στην κατάρτιση καταλόγων έτους 2018 ενδιαφερομένων ανά κατηγορία μελέτης για συμμετοχή στις δημόσιες ηλεκτρονικές κληρώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 παρ. 5 & 6 του Ν.4412/2016 (απευθείας ανάθεση σύμβασης εκτιμώμενης αξίας, χωρίς Φ.Π.Α., μέχρι 20.000€) και την υπουργική απόφαση ΔΝΣγ/οικ 15299/ΦΝ 466/2-03-2017 (ΦΕΚ 900/Β/17-03-2017)
Κ Α Λ Ε Ι
κάθε ενδιαφερόμενο μελετητή Δημοσίων Έργων που επιθυμεί να εγγραφεί στον κατάλογο για την ανάθεση μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, στις ακόλουθες κατηγορίες μελετών του άρθρου 2 παρ. 3 εδ. 15 του Ν. 4412/2016:

‒ Αρχιτεκτονικές μελέτες κτιριακών έργων (Κατηγορία 6)
‒ Ειδικές αρχιτεκτονικές μελέτες (διαμόρφωσης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων αποκατάστασης μνημείων, διατήρησης παραδοσιακών κτιρίων, οικισμών και τοπίου) (Κατηγορία 7)
‒ Στατικές μελέτες (μελέτες φερουσών κατασκευών κτιρίων και μεγάλων ή ειδικών τεχνικών έργων) (Κατηγορία 8)
‒ Μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές και ηλεκτρονικές μελέτες (Κατηγορία 9)
‒ Ενεργειακές μελέτες (θερμοηλεκτρικές, υδροηλεκτρικές, πυρηνικές ήπιων μορφών ενέργειας) (Κατηγορία 14)
‒ Μελέτες τοπογραφίας (γεωδαιτικές, φωτογραμμετρικές, χαρτογραφικές, κτηματογραφικές και τοπογραφικές) (Κατηγορία 16)
‒ Γεωλογικές, υδρογεωλογικές και γεωφυσικές μελέτες και έρευνες (Κατηγορία  20)
‒ Γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες (Κατηγορία 21)
‒ Εδαφολογικές μελέτες και έρευνες (Κατηγορία 22)
‒ Μελέτες φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου (Κατηγορία 25)
‒ Περιβαλλοντικές μελέτες (Κατηγορία 27)

να υποβάλλει σχετική αίτηση στο πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών στην οδό Τ. Οικονομάκη 61, Τ.Κ. 38221, Βόλος, εντός είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης, ήτοι μέχρι 7/08/2018 και ώρα 15:30.
Η αίτηση, η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα, θα συνοδεύεται από αντίγραφο μελετητικού πτυχίου, που πρέπει να είναι σε ισχύ.


Πρόσκληση για κατάρτιση καταλόγων ανά Κατηγορία Μελέτης έτους 2018
Αίτηση ενδιαφερόμενου

 
Διαγωνισμοί - Δημόσιοι Διαγωνισμοί

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός 14994/18/ΓΠ/16-07-2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας διενεργεί ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων για την προμήθεια :
ΕΙΔΟΣ Α: Ένα (1) λεωφορείο 50+1+1 θέσεων καινούργιο, αμεταχείριστο, σύγχρονης κατασκευής και αντιρρυπαντικής τεχνολογίας (πρότυπο Euro 6 ή νεότερο), από τους νεότερους τύπους, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας μετά των τελών ταξινόμησης και κρατήσεων και πινακίδων και τελών κυκλοφορίας, ποσού διακοσίων δέκα έξι χιλιάδων ευρώ (216.000,00) και συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας μετά των τελών ταξινόμησης και κρατήσεων, πινακίδων, τελών κυκλοφορίας  και Φ.Π.Α. 24% ποσού διακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα ευρώ (267.840,00).
ΕΙΔΟΣ  Β: Ένα (1) λεωφορείο 31+1+1 θέσεων καινούργιο, αμεταχείριστο, σύγχρονης κατασκευής και αντιρρυπαντικής τεχνολογίας (πρότυπο Euro 6 ή νεότερο), από τους νεότερους τύπους, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας μετά των τελών ταξινόμησης και κρατήσεων και πινακίδων και τελών κυκλοφορίας  ποσού εκατόν δώδεκα χιλιάδων ευρώ (112.000,00) και συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας μετά των τελών ταξινόμησης, κρατήσεων, πινακίδων, τελών κυκλοφορίας  και Φ.Π.Α. 24% ποσού εκατόν τριάντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα ευρώ  (138.880,00).
Η συνολική προϋπολογισθείσα αξία των ως άνω οχημάτων (λεωφορείων) ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων είκοσι οκτώ χιλιάδων ευρώ (328.000,00) μετά των τελών ταξινόμησης και κρατήσεων και πινακίδων   και του ποσού των εβδομήντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων είκοσι ευρώ (78.720,00) του Φ.Π.Α. 24%, και συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας μετά των τελών ταξινόμησης, κρατήσεων, πινακίδων, τελών κυκλοφορίας και Φ.Π.Α. στο ποσό των τετρακοσίων έξι χιλιάδων επτακοσίων είκοσι ευρώ (406.720,00).
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής.

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από προθεσμία σαράντα έξι (46) ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 27 παρ. 1 του Ν. 4412/2016.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής Προσφορών:    20/7/2018
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 26/8/2018
Ημερομηνία Αποσφράγισης των προσφορών:   30/8/2018

Πληροφορίες σχετικά με τον παρόντα διαγωνισμό δίδονται από το Τμήμα προμηθειών του Π.Θ στα τηλέφωνα 24210-74567,74690,74577.

Διακήρυξη
Περίληψη
Πίνακας Συμμόρφωσης Είδος 1
Πίνακας Συμμόρφωσης Είδος 2
ΕΕΕΠ
Υπόδειγμα
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Ανακοίνωση

 
Διαγωνισμοί - Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Συνοπτικός Διαγωνισμός 14774/12-7-2018

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό  σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  μόνο βάσει της  τιμής για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού ξηρογραφικού χαρτιού, 8.000 δεσμίδων των 500 φύλλων Α4 συνολικού προϋπολογισμού είκοσι τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων σαράντα ευρώ (24.640,00 €)  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%
Γίνονται δεκτές προσφορές  στο σύνολο του έργου.
Η δαπάνη βαρύνει τον ΚΑΕ1731γ του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018.

Ημερομηνία Διενέργειας:, 2-08-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00:00
Καταληκτική Ημερομηνία Κατάθεσης Προσφοράς: 1-08-2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00

Διακήρυξη
Περίληψη Διακήρυξης
Τεχνικές Προδιαγραφές
ΤΕΥΔ

 
Διαγωνισμοί - Δημόσιοι Διαγωνισμοί

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 13588/18/ΓΠ/29-06-2018


Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ανακοινώνει ότι ο συστημικός αριθμός 61471 που δόθηκε από το Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. για την υπ΄αριθμ. 13588/29-06-2018 Διακήρυξη που αφορά την προμήθεια «ανακλινόμενων καθισμάτων» με CPV 39110000-6, έχει αλλάξει λόγω της εκ παραδρομής λανθασμένης καταχώρησης της περιγραφής των καθισμάτων στο τίτλο της Διακήρυξης και παράληψη μέρους των τεχνικών προδιαγραφών. Ο νέος συστημικός αριθμός του διαγωνισμού μετά την εν λόγω τροποποίηση είναι 61471,1.

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας διενεργεί ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων για την προμήθεια : : α) Πεντακοσίων δέκα οκτώ (518) ανακλινόμενων καθισμάτων από πολλαπλά μορφοποιημένα φύλλα οξιάς συνολικού πάχους 11χιλ. λουστραρισμένα στο φυσικό τους χρώμα με σταθερό έδρανο γραφής και β) Τετρακοσίων τριάντα έξι (436) ανακλινομένων καθισμάτων με επίστρωση αφρώδους πολυουρεθάνης ταπετσαρισμένες με βραδύκαυστο ύφασμα και δυνατότητα επιλογής διαφόρων χρωμάτων με σταθερό έδρανο, συνολικού προϋπολογισμού διακοσίων πενήντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ (258.534,00€) χωρίς Φ.Π.Α. και συνολικού προϋπολογισμού τριακοσίων είκοσι χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα δυο ευρώ και δέκα έξι λεπτών (320.582,16€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 29/7/2018
Ημερομηνία Αποσφράγισης των προσφορών: 02/08/2018

Πληροφορίες σχετικά με τον παρόντα διαγωνισμό δίδονται από το Τμήμα προμηθειών του Π.Θ στα τηλέφωνα 24210-74567,74690,74577.

Διακήρυξη (Ορθή Επανάληψη)
Περίληψη (Ορθή Επανάληψη)
Οικονομική Προσφορά (Ορθή Επανάληψη)
Πίνακες Συμμόρφωσης (Ορθή Επανάληψη)
espd-request (Ορθή Επανάληψη)
Αλλαγή Συστημικού Αριθμού

Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και της ημερομηνίας διενέργειας
Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών : 01-08-2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 22:00:00
Μετάθεση της ημερομηνίας της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών: 07-08-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00:00

 
Διαγωνισμοί - Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Διακήρυξη: 13396/27-6-2018
Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών: 16/07/2018


Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την προμήθεια α)μεταλλικού σκελετού και εγκατάσταση (πλήρης συναρμολόγηση) θερμοκηπίου γοτθικού τύπου συνολικής έκτασης 1440 m2 διαστάσεων 25 m (μήκος) x 9,6 m (πλάτος) x 6 (μονάδες) που δεν θα περιλαμβάνει το υλικό κάλυψής του, προϋπολογισθείσας δαπάνης τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και β) Συστήματος θέρμανσης θερμοκηπίου συνολικής έκτασης 1440 m2 το οποίο έχει διαστάσεις 25 m (μήκος) x 9,6 m (πλάτος) x 6 (μονάδες) προϋπολογισθείσας δαπάνης είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού πενήντα χιλιάδων (50.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%

Ημερομηνία Διενέργειας: 17-07-2018 , ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00:00
Καταληκτική Ημερομηνία Κατάθεσης Προσφοράς: 16-07-2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00:00

Διακήρυξη
Περίληψη Διακήρυξης
ΤΕΥΔ

 
Διαγωνισμοί - Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Διακήρυξη: 11550/18/ΓΠ/549Τ.Υ./6-06-2018
Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών: 19/06/2018


Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού (ανοικτής διαδικασίας) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΙΤΣΟΥ ΜΑΚΡΗ ΣΤΟ ΒΟΛΟ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ C.C.T.U. ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΤΗΣ Δ.Τ.Υ., ΠΡΩΗΝ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΣΤΟ ΒΟΛΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΟΝΗΣ ΠΑΟΥ ΣΤΗΝ ΑΡΓΑΛΑΣΤΗ» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, προϋπολογισμού 71.920,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24%).

Διακήρυξη
Περίληψη Διακήρυξης
Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
ΤΕΥΔ
Προϋπολογισμός
Τεχνική Περιγραφή
Τιμολόγιο Μελέτης

 
Διαγωνισμοί - Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Διακήρυξη: 5523/3-4-2018
Kαταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 23-4-2018

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια «Υγρών Καυσίμων για τις ανάγκες των Τμημάτων και των Σχολών του Π.Θ στις Περιφερειακές Ενότητες α)Μαγνησίας & Βορείων Σποράδων β)Καρδίτσας, γ)Φθιώτιδας, δ)Τρικάλων και ε) Λάρισας, για ένα έτος, συνολικού προϋπολογισμού εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων εξήντα έξι ευρώ και σαράντα έξι λεπτών (74.366,46 €) με Φ.Π.Α. 24% με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάση της χαμηλότερης τιμής - υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις % επί της νόμιμα διαμορφούμενης κάθε φορά μέσης λιανικής τιμής πώλησης του είδους τη μέρα παράδοσης του και αντιστοιχεί στην ποιότητα και σε κάθε άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμά του σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 86 του Ν. 4412/2016

Διακήρυξη

 
Διαγωνισμοί - Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Πρόσκληση για την κατάρτιση Καταλόγων Ενδιαφερομένων ανά Κατηγορία Έργου έτους 2018 κατά το άρθρο 118 παρ. 5 του Ν.4412/2016

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας προκειμένου να προχωρήσει στην κατάρτιση καταλόγων έτους 2018 ενδιαφερομένων ανά κατηγορία έργου για συμμετοχή στις δημόσιες ηλεκτρονικές κληρώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 παρ. 5 & 6 του Ν.4412/2016 (απευθείας ανάθεση σύμβασης εκτιμώμενης αξίας, χωρίς Φ.Π.Α., μέχρι 20.000€) και την υπουργική απόφαση ΔΝΣγ/οικ 15299/ΦΝ 466/2-03-2017 (ΦΕΚ 900/Β/17-03-2017)


Κ Α Λ Ε Ι
κάθε ενδιαφερόμενο εργολήπτη Δημοσίων Έργων που επιθυμεί να εγγραφεί στον κατάλογο για την ανάθεση έργων, στις ακόλουθες κατηγορίες έργων:

  • Οικοδομικά
  • Ηλεκτρομηχανολογικά
  • Πρασίνου

να υποβάλλει σχετική αίτηση στο πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών στην οδό Τ. Οικονομάκη 61, Τ.Κ. 38221, Βόλος, εντός είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης, ήτοι μέχρι 23/04/2018 και ώρα 15:30μ.μ.
Η αίτηση, η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα, θα συνοδεύεται από αντίγραφο πτυχίου ΜΕΕΠ ή Μητρώου Περιφερειακών Ενοτήτων των άρθρων των άρθρων 105 & 106 του Ν.3669/2008 (πρώην Νομαρχιακών Μητρώων), που πρέπει να είναι σε ισχύ.

Πρόσκληση για κατάρτιση καταλόγων ανά Κατηγορία έργου έτους 2018
Αίτηση ενδιαφερόμενου

 


Σελίδα 3 από 16