English Home
Γενικές Ανακοινώσεις Π.Θ.

Αρχείο Γενικών ΑνακοινώσεωνΠροκήρυξη ΠΜΣ "Εφαρμογές Μοριακής Βιολογίας - Μοριακή Γενετική - Διαγνωστικοί Δείκτες"

Το Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «Εφαρμογές Μοριακής Βιολογίας–Μοριακή Γενετική, Διαγνωστικοί Δείκτες» για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18, που οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης.

Προκηρυξη

 

Ψήφισμα  της Κοσμητείας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών

 

Η Κοσμητεία της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κατά την 65η/31-05-2017 συνεδρίασή της και έπειτα από διεξοδική συζήτηση κατέληξε ομόφωνα στο ακόλουθο ψήφισμα:

O Αναπληρωτής Καθηγητής και Πρόεδρος του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ. Πολυμέρης Βόγλης βρέθηκε στο επίκεντρο διαδοχικών δυσφημιστικών και συκοφαντικών επιθέσεων από την εφημερίδα "Πρώτο Θέμα". Ο συνάδελφος είναι ένας έγκριτος ιστορικός, με σημαντικό έργο που χαίρει της αναγνώρισης της επιστημονικής κοινότητας των ιστορικών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ το ήθος και η προσφορά του είναι γνωστά στους φοιτητές και καθηγητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Διαμαρτυρόμαστε έντονα για τα σκανδαλοθηρικά δημοσιεύματα της εν λόγω εφημερίδας που προσβάλλουν τον κ. Πολυμέρη Βόγλη ως επιστήμονα και πανεπιστημιακό καθηγητή και υπονομεύουν το κύρος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το οποίο χάρη στο μόχθο όλων των μελών της κοινότητάς του έχει καταξιωθεί σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών
Καθηγητής ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΛΕΦΤΑΡΑΣ

Η Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης<
Καθηγήτρια  ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ

Ο  Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής
Καθηγητής  ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΒΑΒΟΥΓΥΙΟΣ

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών<
Καθηγητής ΜΙΧΑΗΛ ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ

Ο Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης
Αν. Καθηγητής  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΛΙΤΗΣ

 

Σίτιση Φοιτητών Ακαδημαϊκού Ετους 2017-2018

Σας ενημερώνουμε ότι, στο πλαίσιο της απλοποίησης της διαδικασίας και του περιορισμού της γραφειοκρατίας, οι αιτήσεις των φοιτητών για χορήγηση δωρεάν σίτισης ακαδ. έτους 2017-2018, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, θα υποβληθούν ηλεκτρονικά, μέσα από την κατάλληλη διαδικτυακή πλατφόρμα του Πανεπιστημίου, η οποία θα ανοίξει το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου 2017.

Θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση για τη διαδικασία και τις ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων.

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Π.Μ.Σ. "Εφαρμοσμένη Πληροφορική"

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Π.Μ.Σ. «Εφαρμοσμένη Πληροφορική» Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018 του Τμήματος ΗΜΜΥ.

Προκήρυξη
Παράταση

 

Προκήρυξη ΠΜΣ "Τοξικολογία"

To Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ» για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, που οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης.
Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ του Τμήματος Βιοχημείας-Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, έχει ως αντικείμενο την εκπαίδευση υψηλής ποιότητας επιστημόνων, στην εφαρμοσμένη τοξικολογία και με ενισχυμένη αντίληψη του σεβασμού στο περιβάλλον, καθώς και την προστασία της υγείας του εργαζόμενου και του καταναλωτή. Αποτελεί την πρώτη προσπάθεια στον Ελλαδικό χώρο για την κάλυψη σε μεταπτυχιακό επίπεδο γνώσεων τοξικολογίας. Οι απόφοιτοί του θα έχουν τα εφόδια που απαιτούνται για μια επιτυχή σταδιοδρομία σε όλους τους κλάδους της χημικής βιομηχανίας, των εργαστηρίων που ασχολούνται με ανάλυση και βιολογική δράση τοξικών ουσιών, της βιομηχανίας τροφίμων, της ανάλυσης γενετικού υλικού για ιατροδικαστικούς σκοπούς, καθώς θα έχουν λάβει μια ολοκληρωμένη γνώση του Ευρωπαϊκού εκπαιδευτικού πλαισίου στον τομέα. Με αυτό τον τρόπο αξιοποιώντας τις γνώσεις του προγράμματος μπορούν να γίνουν πολύτιμοι στην ανάπτυξη του βιομηχανικού τομέα καθώς επίσης και σε εξειδικευμένα εργαστήρια και υπηρεσίες.
Οι ενδιαφερόμενοι-ες θα πρέπει να υποβάλλουν στην Γραμματεία του ΠΜΣ τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Έντυπη αίτηση
  2. Βιογραφικό Σημείωμα με στοιχεία για τις σπουδές και την ερευνητική και επαγγελματική εμπειρία του υποψήφιου
  3. Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου ή βεβαίωση ότι αναμένεται η αποφοίτησή τους μέχρι την 31η Ιουλίου 2017, καθώς και βεβαίωση ισοτιμίας ΔΙΚΑΤΣΑ όταν απαιτείται.
  4. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων
  5. Αποδεικτικό γνώσης ξένων γλωσσών (η γνώση μιας ξένης γλώσσας, και ειδικότερα της αγγλικής είναι προαπαιτούμενο). Για τους αλλοδαπούς απαιτείται και η επαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις, οι υποψήφιοι θα εξετάζονται γραπτώς και προφορικώς από επιτροπή που ορίζεται από τη ΓΣΕΣ ώστε να διαπιστώνεται η ικανότητα κατανόησης και έγγραφης διατύπωσης στην αγγλική γλώσσα.
  6. Δύο (2) Συστατικές Επιστολές από Πανεπιστημιακούς δασκάλους, ερευνητές ή εξέχουσες προσωπικότητες.

Οι υποψηφιότητες πρέπει να υποβληθούν από 25 Μαΐου – 31 Ιουλίου 2017 (σφραγίδα ταχυδρομείου, σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής).

Προκήρυξη

 

Προκήρυξη ΠΜΣ "Χωρικές Δυναμικές και Χωροταξία της Υπαίθρου" - DYNTAR

Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και το Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Clermont-Ferrand ΙΙ της Γαλλίας έχουν διαμορφώσει από κοινού δύο μεταπτυχιακά με τίτλο «Χωρικές Δυναμικές και Χωροταξία της Υπαίθρου» (DYNTAR) που λειτουργούν αντίστοιχα στις έδρες των δύο Πανεπιστημίων.

Προκήρυξη

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Π.Μ.Σ. "Επιστήμη & Τεχνολογία ΗΜΜΥ"

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Π.Μ.Σ. «Επιστήμη και Τεχνολογία Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών» Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018 του Τμήματος ΗΜΜΥ

Προκήρυξη
Παράταση

 

Δημιουργικό Καλοκαίρι για Παιδιά (6-16 ετών), 19/6-21/7

Και φέτος, το Π.Θ. διοργανώνει Καλοκαιρινό Πρόγραμμα Δημιουργικής Απασχόλησης για Παιδιά με πληθώρα εργαστηρίων που οξύνουν την παρατηρητικότητα, αναπτύσσουν τη δημιουργική φαντασία, καλλιεργούν έμφυτες ή επίκτητες δεξιότητες. Πρωτίστως όμως τα παιδιά περνάνε καλά και μέσα από ένα σωστά δομημένο πρόγραμμα δραστηριοτήτων μαθαίνουν και έρχονται σε επαφή με νέα αντικείμενα υπό την επίβλεψη ειδικών επιστημόνων και παιδαγωγών: Εικαστικά, Φωτογραφία, Μουσικό Θεατρικό παιχνίδι, Κινητικές δραστηριότητες, Δημιουργική γραφή, Ρομποτική, Προγραμματισμός, Φυσικές επιστήμες, Διατροφή, Κηπουρική.

Δελτίο Τύπου
Αφίσσα

 

Πανθεσσαλικό Τουρνουά Παιδικού Ποδοσφαίρου

Η Ακαδημία Ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού Βόλου, το Τ.Ε.Φ.Α.Α του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και η ειδικότητα ποδοσφαίρου του 4ου έτους, συνδιοργανώνουν Πανθεσσαλικό Τουρνουά Παιδικού Ποδοσφαίρου το Σάββατο 27 Μάϊου 2017, στο Γήπεδο της Άλλης Μεριάς Βόλου. Η διεξαγωγή του τουρνουά πραγματοποιείται στο πλαίσιο της συμπλήρωσης των 80 χρόνων της ομάδας του Ολυμπιακού Βόλου. Η διεξαγωγή του παιδικού τουρνουά πραγματοποιείται χάρη στη μεγάλη προσπάθεια των ακαδημιών και των προπονητών τους, ο οποίοι αναλαμβάνουν τη μεγάλη ευθύνη της μεταφοράς και της οργάνωσης των παιδικών ομάδων. Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές του Τ.Ε.Φ.Α.Α. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και συγκεκριμένα η Ειδικότητα του μαθήματος Ποδοσφαίρισης έχουν αναπτύξει μια δυναμική ανοιχτή στην κοινωνία, και συμμετέχουν ενεργά στην διαμόρφωση του αθλητικού ‘’γίγνεσθαι’’.

Δελτίο Τύπου