Κ.Ε.Ε. (Διετή)

Κ.Ε.Ε. (Διετή)

Το νεοσυσταθέν Κέντρο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Κ.Ε.Ε.) στοχεύει στην ανάπτυξη προγραμμάτων επαγγελματικής και τεχνικής εκπαίδευσης που θα απευθύνονται σε νέους/ες ανθρώπους των Περιφερειών μας και όχι μόνο. Τα προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζονται αφορούν αναπτυσσόμενους παραγωγικούς τομείς με ιδιαίτερες δυνατότητες επαγγελματικής σταδιοδρομίας στο μέλλον. Αυτοί οι τομείς περιλαμβάνουν τους χώρους της φιλοξενίας και του τουρισμού, των υπηρεσιών υγείας και ευεξίας, την αγροδιατροφή, την αγροκαλλιέργεια και κτηνοτροφία, τις οικονομικές υπηρεσίες κτλ.