Σεμινάριο του Ινστιτούτου Φαρμακευτικών & Αρωματικών Φυτών του Π.Θ. σε συνεργασία με το Εργαστήριο Τεχνολογίας Αρωματικών, Φαρμακευτικών Φυτών και Αροτριαίων Καλλιεργειών του Τμήματος Γεωπονίας-Αγροτεχνολογίας