ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Χ.Ε. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021