ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Χ.Ε. ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2022-2023 & ΕΞΟΜΟΙΩΣΗΣ