Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΝΕΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2022-2023 ΚΑΙ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ