ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 407/80 & ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ Χ.Ε. ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2020-2021