English Home
Νέα Πανεπιστημίου Θεσσαλίας


Σημαντική Διάκριση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών με τη Χρηματοδότηση Έρευνας μέσω του νέου Ευρωπαϊκού Προγράμματος ΙNTERREG BALKAN-MEDITERRANEAN 2014-2020

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ανακοινώνει τη συμμετοχή του ως εταίρος/δικαιούχος στο έργο «Urban water-energy cycle: from its source to its end-users and back to the environment – WATenERgy CYCLE» (Χρηματοδότηση: Διακρατικό Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg Balkan-Mediterranean 2014-2020, 1η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων). Συντονιστής και επιστημονικά υπεύθυνος της πρότασης ήταν ο Αν. Καθηγητής Β. Κανακούδης.
Συγκεκριμένα, υπεβλήθησαν 384 προτάσεις από τις 5 χώρες (Βουλγαρία, Ελλάδα, Κύπρος, Αλβανία, πρώην Γιουγκοσλαβική δημοκρατία της Μακεδονίας) που μετέχουν στο συγκεκριμένο Διακρατικό Πρόγραμμα Συνεργασίας, από τις οποίες εγκρίθηκαν οι 37 (ποσοστό επιτυχίας 9,6 %) και η πρόταση WATenERgy CYCLE έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία.
Σκοπός του ερευνητικού έργου WATenERgy CYCLE αποτελεί η προώθηση καινοτόμων τεχνολογιών και η ενίσχυση της διακρατικής συνεργασίας, για τη βελτίωση της προστασίας του περιβάλλοντος και της αποδοτικότητας των υδατικών πόρων και της ενέργειας μεταξύ των 5 εμπλεκόμενων κρατών. Για την υλοποίηση του έργου το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας θα συνεργαστεί με τους παρακάτω φορείς σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο: 1) Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Λάρισα, Ελλάδα (Επικεφαλής εταίρος), 2) Ειδική Γραμματεία Υδάτων, Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ελλάδα, 3) Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Κοζάνης, Ελλάδα, 4) Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Κορυτσάς, Αλβανία, 5) Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας, Κύπρος, 6) Ένωση Επιχειρήσεων Ύδρευσης της Βουλγαρίας, Βουλγαρία, 7) Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Δήμου Πρίλεπ, πΓΔΜ, 8) Ευρωπαϊκή Ένωση των Εθνικών Ενώσεων Επιχειρήσεων Ύδρευσης (EurEau), ΕΕ ως παρατηρητής, 9) Ένωση Επιχειρήσεων Ύδρευσης της Αλβανίας, ως παρατηρητής.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η συμμετοχή της EurEau διασφαλίζει την ευρωπαϊκή διάσταση στην κοινή σύσταση πολιτικών διαχείρισης του κύκλου ζωής του πόσιμου νερού, προς εναρμόνιση με την ΕΕ Στρατηγική 2020, ειδικότερα για τους στόχους της κλιματικής αλλαγής και της ενεργειακής αποδοτικότητας και προς εναρμόνιση με τους στόχους της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά 2000/60/ΕΕ. Ο συντονισμός του ερευνητικού έργου από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θα συντελέσει στη σύνδεση της ακαδημαϊκής έρευνας με τις ανάγκες της αγοράς, με σκοπό τη δημιουργία μηχανισμών ανίχνευσης δυναμικού επιχειρηματικότητας και ερευνητικής αριστείας ειδικότερα στον τομέα διαχείρισης του πόσιμου νερού.

Δελτίο Τύπου

 

Εκπαιδευτικός Διαγωνισμός «Φτιάξε το Δικό σου Σεισμογράφο» για Μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου

Η Ελληνογερμανική Αγωγή σε συνεργασία με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών διοργάνωσαν τον εκπαιδευτικό διαγωνισμό «Φτιάξε το δικό σου σεισμογράφο» για μαθητές γυμνασίου/λυκείου. Ομάδες μαθητών σε συνεργασία με τους καθηγητές τους κατασκεύασαν έναν αυτοσχέδιο σεισμογράφο και να καταγράψουν την όλη διαδικασία σε μία παρουσίαση συνοδευόμενη από φωτογραφικό ή άλλο οπτικοακουστικό υλικό. Οι σχολικές ομάδες υπέβαλαν τις εργασίες τους προς αξιολόγηση από ομάδα επιστημόνων και εκπαιδευτικών μέχρι την 15η Απριλίου 2017.

Η αξιολόγηση των εργασιών έγινε από επιστημονική επιτροπή με κριτήρια όπως:
Ποιότητα
Επιστημονική Ορθότητα
Παροχή πολλαπλών μέσων αναπαράστασης
Ανάπτυξη δεξιοτήτων
Άτομα ευαίσθητα κοινωνικά ομάδων
Αντίληψη πολιτικής προστασίας

Έπειτα από τη διαδικασία της κρίσης, επιλέχθηκαν οι δέκα (10) καλύτερες εργασίες και οι σχολικές ομάδες θα βραβευθούν σε εκδήλωση που θα γίνει στο Γεωδυναμικό Ινστιτούτο στις 5 Μαΐου 2017. Τα κόστη μετακίνησης και διαμονής των ομάδων καλύπτονται από τα ευρωπαϊκά προγράμματα «Schools Study Earthquakes» και «Ark of Inquiry».
Στον εκπαιδευτικό διαγωνισμό «Φτιάξε το δικό σου σεισμογράφο» συνολικά έλαβαν μέρος 25 σχολικές ομάδες με τη συμμετοχή 147 μαθητών/μαθητριών και 39 εκπαιδευτικών από γυμνάσια και λύκεια όλης της χώρας. Η οργανωτική επιτροπή συγχαίρει όλες τις συμμετέχουσες ομάδες για την ποιότητα των εργασιών τους. Στην εκδήλωση προσκαλούνται να παραστούν προς βράβευση των εργασιών τους και των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που διεξήγαγαν στο πλαίσιο του διαγωνισμού και οι εκπαιδευτικοί από την Εκπαιδευτική Ομάδα Τάλως του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 5 Μαΐου 2017, και ώρα 10:00 π.μ., στο χώρο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Λόφος Νυμφών, Θησείο.

Δελτίο Τύπου

 

Έκθεση μάσκας από το δίκτυο ΔΔΠ στις 26/04/17 και ώρα 19.30, ισόγειο Τσικρίκη

Από τον Απρίλιο του 2016 το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού, σε συνεργασία με την οργάνωση Save the Children, την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Διεύθυνση Ανθρωπιστικής Βοήθειας, υλοποιεί ένα ολιστικό πρόγραμμα παρέμβασης για παιδιά-πρόσφυγες (ηλικίας 3 έως 18 ετών), που διαμένουν στα κέντρα φιλοξενίας προσφύγων του Σχιστού και του Ελληνικού Ι & ΙΙΙ στην Αττική. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δράσεις άτυπης εκπαίδευσης, δημιουργικές και αθλητικές δραστηριότητες καθώς και νομική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη.

Στο πλαίσιο του παραπάνω προγράμματος, το Νοέμβριο του 2016 το Δίκτυο διοργάνωσε στην Αθήνα έκθεση με τίτλο: «Τα παιδιά που πέρασαν θάλασσα & το παιχνίδι με τις μάσκες».

Η έκθεση αποτελείται από μάσκες, που έφτιαξαν παιδιά και έφηβοι πρόσφυγες, καθώς και σχετικές φωτογραφίες του Νίκου Κολοβού, που απεικονίζουν το συνολικό αποτέλεσμα του εργαστηρίου μάσκας, το οποίο υλοποίησε το Δίκτυο μαζί με τα παραπάνω παιδιά που διαβιούν στα κέντρα φιλοξενίας προσφύγων στο Σχιστό και στο Ελληνικό ΙΙΙ.

Η έκθεση πλέον ταξιδεύει και θα φιλοξενηθεί από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στο Κτίριο «ΤΣΙΚΡΙΚΗ» (Ισόγειο, Γαμβέτα 6 - Ιάσονος 145), από τις 26 Απριλίου 2017 έως τις 10 Μαΐου 2017, 9.00 – 14.00 και 17.00 – 20.00.

Δελτίο Τύπου
Πρόσκληση
Φωτογραφία

 

Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες Δημιουργικής Απασχόλησης του Π.Τ.Δ.Ε στα Δύο Χωριά του Ανατολικού Πηλίου

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΠΤΔΕ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θεωρεί ότι οι δραστηριότητές του δεν μπορεί να περιορίζονται αποκλειστικά και μόνο εντός του Ιδρύματος. Αντίθετα, επιδιώκει συνέργειες με την κοινωνία, τόσο στην πόλη του Βόλου, όσο και στην ευρύτερη περιοχή. Από την άποψη αυτή η τελευταία Συνέλευση του Τμήματος ενημερώθηκε για επιθυμία που εκφράστηκε από γονείς μαθητών χωριών του Ανατ. Πηλίου για υποστηρικτικές δράσεις από την πλευρά του Τμήματος και ομόφωνα δέχτηκε να ανταποκριθεί. Την Κυριακή 9 Απριλίου το απόγευμα πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο Δημαρχείο της Τσαγκαράδας. Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Πρόεδρος του ΠΤΔΕ Αν. Καθηγητής Παναγιώτης Πολίτης, η Αν. Καθηγήτρια του ίδιου Τμήματος Μαρία Παπαρούση, καθώς και εκπρόσωποι συλλογικοτήτων από την Τσαγκαράδα και το Ανήλιο. Συγκεκριμένα, από την Τσαγκαράδα, εκπροσωπήθηκαν η Κοινότητα, ο Σύλλογος Γονέων Δημοτικού Σχολείου, ο Σύλλογος Γονέων Γυμνασίου, η Ομάδα Γυναικών, ο Τουριστικός-Αναπτυξιακός Σύλλογος, ενώ από το Ανήλιο, ο Σύλλογος Γονέων Δημοτικού Σχολείου και ο Πολιτιστικός Σύλλογος. Στη σύσκεψη εκφράστηκε από πλευράς των εκπροσώπων των τοπικών φορέων η επιθυμία το Πανεπιστήμιο, και ειδικότερα τα Παιδαγωγικά Τμήματα, να υποστηρίξουν τα παιδιά των χωριών με δημιουργικές δράσεις, ενώ από την πλευρά των εκπροσώπων του ΠΤΔΕ κατατέθηκε ξεκάθαρα η θετική διάθεση το ΠΤΔΕ να αναλάβει πρωτοβουλία έτσι ώστε, με την συνδρομή φοιτητών και φοιτητριών, να υλοποιηθούν μια σειρά από πολιτιστικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης για τα παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας των δύο χωριών. Μέσα στις αμέσως επόμενες μέρες ο Πρόεδρος του ΠΤΔΕ πρόκειται να έρθει σε επικοινωνία με την Διεύθυνση της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Ν. Μαγνησίας για την διευθέτηση γραφειοκρατικών διαδικασιών, έτσι ώστε μέσα στον μήνα Μάιο, και με την υποστήριξη της διοίκησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, αλλά και με την συνεργασία συναδέλφων από τα άλλα δύο Παιδαγωγικά Τμήματα, να αρχίσουν να υλοποιούνται, με μια περιοδικότητα 1 ή 2 φορές τον μήνα, οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης στα δύο χωριά του Ανατολικού Πηλίου.

Δελτίο Τύπου

 

2nd Erasmus+ Staff Training Week

Την Παρασκευή 7 Απριλίου 2017 ολοκληρώθηκε με επιτυχία η εβδομάδα επιμόρφωσης προσωπικού (2nd Erasmus+ Staff Training Week) που διοργανώθηκε από το Τμήμα Μορφωτικών Ανταλλαγών & Δημοσίων Σχέσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Στη διοργάνωση συμμετείχαν 17 μέλη προσωπικού, 16 διαφορετικών Πανεπιστημίων από τις εξής χώρες: Γερμανία, Δανία, ΗΠΑ, Ισπανία, Ιταλία, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Τουρκία, και Τσεχία. Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας επιμόρφωσης έγιναν συνεδριάσεις, συζητήσεις και παρουσιάσεις όλων των συμμετεχόντων Ιδρυμάτων με σκοπό την ανταλλαγή καλών πρακτικών και μεθόδων καθώς και τη σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των Πανεπιστημίων. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία μεταξύ άλλων να παρακολουθήσουν ένα τρίωρο μάθημα ελληνικής γλώσσας και παραδοσιακών χορών από τη φοιτητική χορευτική ομάδα του ΤΕΦΑΑ. Οι δραστηριότητες τους επεκτάθηκαν πέρα από τις εγκαταστάσεις του Π.Θ, καθώς πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις σε χωριά του Πηλίου και στο Αρχαιολογικό Μουσείο της πόλης με την άψογη συνεργασία του Σωματείου των φίλων του Αθανασάκειου Μουσείου Βόλου το οποίο προσέφερε μία λεπτομερή ξενάγηση στα αγγλικά.
Το πρόγραμμα της εβδομάδας κάλυψε τόσο τις απαιτήσεις για επαγγελματικές γνώσεις και εμπειρίες, όσο και τη γνωριμία των συμμετεχόντων με τον ελληνικό πολιτισμό και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στις ευρύτερες δραστηριότητες ενεργητικής διεθνοποίησης του Πανεπιστημίου μας και υποστηρίχθηκε από το Πρόγραμμα Erasmus+.

Φωτογραφία 1, Φωτογραφία 2

 

Συμμετοχή της Ομάδας ΤΑΛΩΣ στο «Athens Science Festival»

Την περασμένη Παρασκευή 31/3/2017 το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και πιο συγκεκριμένα η ομάδα εκπαιδευτών και συντονιστικών υπευθύνων του αυτοχρηματοδοτούμενου έργου «ΤALOS 1: «Δημιουργικά εργαστήρια ρομποτικής, προγραμματισμού και πρωτότυπης δημιουργίας για παιδιά», έδωσαν το παρών στη μεγάλη γιορτή τεχνολογίας «Athens Science Festival» που διεξήχθη για μια ακόμα χρονιά στην Τεχνόπολη Αθηνών στο Γκάζι. To Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας εμφανίστηκε με δικό του περίπτερο στο οποίο μαθητές, εκπαιδευτικοί αλλά και γονείς, είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με τη χρησιμότητα της εκπαιδευτικής ρομποτικής για όλες τις ηλικίες, αλλά και να πειραματιστούν με προγραμματιζόμενα παιχνίδια Lego WeDo 2.0 και EV3 στο πλαίσιο του προτεινόμενου διδακτικού σεναρίου “Robomars” με θέμα: «Tον πλανήτη Άρη». Περισσότερα από 500 άτομα όλων των ηλικιών, συνομίλησαν με τους εκπαιδευτές της ομάδας, πληροφορήθηκαν για τις νέες τάσεις και τη χρήση καινοτόμων εργαλείων στη σύγχρονη τάξη και ενημερώθηκαν για τον τρόπο χειρισμού κατασκευών μέσω περιβαλλόντων οπτικού προγραμματισμού. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο της παρουσίας του TALOS στο Athens Science Festival 2017, αρκετοί επισκέπτες πληροφορήθηκαν λεπτομερώς για τις εκπαιδευτικές δράσεις της ομάδας και του ΠΘ γενικότερα στον τομέα της διδακτικής αξιοποίησης των ΤΠΕ και εξέφρασαν τον εντυπωσιασμό τους για το επίτευγμα των μικρών προγραμματιστών μας στον διαγωνισμό της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Διαστήματος (ESA) με τίτλο Astro Pi.
Να σημειωθεί ότι το αυτοχρηματοδοτούμενο έργο TALOS 1, αξιοποιεί στο έπακρο και διαχέει προς όφελος της τοπικής κοινωνίας, τα αποτελέσματα ερευνητικού και διδακτικού έργου που έχει πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια στο πλαίσιο των δράσεων και των μαθημάτων του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Αγωγής με εστίαση στη χρήση των ΤΠΕ στη διδακτική διαδικασία κυρίως της εκπαιδευτικής ρομποτικής και του προγραμματισμού. Πιο συγκεκριμένα, με επικεφαλής κι επιστημονική υπεύθυνη την Καθηγήτρια Άννα Χρονάκη, αλλά και με την πολύτιμη συνδρομή του Ομότιμου Καθηγητή Υπολογιστικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Ηλία Χούστη, το έργο TALOS 1 λειτουργεί με απόλυτη επιτυχία από τον Οκτώβριο του 2016 και πλέον, στο πλαίσιο των δράσεων της Σχολής Δια Βίου Μάθησης του ΠΘ, επιχειρεί να εμπνεύσει περίπου σε 200 παιδιά τη σημασία της κριτικής σκέψης, της επίλυσης προβλημάτων και του προγραμματισμού μέσα από σενάρια άτυπης μάθησης και παιγνιώδους χαρακτήρα. Στην ομάδα υλοποίησης και διδακτικού συντονισμού των δράσεων βρίσκονται οι Υποψήφιοι Διδάκτορες Σπύρος Κούριας και Γιώργος Πρώιας και ο Δρ Απόστολος Ξενάκης. Οι υπόλοιποι εκπαιδευτές που συνδράμουν στο διδακτικό έργο είναι οι Δ.Μπατιστάκης, Γ.Ζαμπέτογλου, Δ.Παρασχάς, Θ.Παπάζογλου, Μ.Παπαϊωάννου.

Δελτίο Τύπου

 

IEEE UTH (Lamia) Student Branch - 8th Scientific Workshop for Students

Το φοιτητικό παράρτημα του ΙΕΕΕ (με έδρα στη Λαμία) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, πραγματοποίησε ημερίδα με θέμα “Security for everything, everyone, anytime”, στις 21 Μαρτίου 2017. Η ημερίδα ξεκίνησε με τις εγγραφές των ενδιαφερόμενων, οι οποίες έφτασαν τις 400! Στην συνέχεια, ακολούθησαν ομιλίες διακεκριμένων ομιλητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, του Πανεπιστημίου Πειραιά, της Στρ. Σχολής Ευελπίδων και του ΑΤΕΙ Θεσσαλίας. Η ημερίδα ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση του φοιτητικού παραρτήματος και απονομή αναμνηστικών στους ομιλητές. Η ημερίδα επιφύλασσε για όσους φοιτητές το επιθυμούσαν, μια θέση στο διαγωνισμό «Capture the Flag (CTF)», όπου οι συμμετέχοντες φοιτητές ακολουθώντας ένα φανταστικό σενάριο, έπρεπε να αποτρέψουν μία τρομοκρατική επίθεση και να εφαρμόσουν όσα έμαθαν κατά τη διάρκεια των παρουσιάσεων. Ευχαριστούμε το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, τη Σχολή Θετικών Επιστημών, τα Τμήματα Πληροφορικής και Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική, τα μέλη ΔΕΠ, τους εργαζόμενους στο Πανεπιστήμιο, τη Λέσχη του Πανεπιστημίου, τους Υποστηρικτές από την Περιφερειακή και Τοπική αυτοδιοίκηση, τους φορείς, τους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις που «αγκάλιασαν» την προσπάθειά μας και βοήθησαν στην υλοποίηση της ημερίδας. Επιστήμη και διασκέδαση έγιναν «ένα» στην Σχολή Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στην Λαμία, αποδεικνύοντας για ακόμη μια φορά πως ο συνδυασμός τους μπορεί να φέρει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Δελτίο Τύπου

 

Διαγωνισμός Astro Pi

Η ομάδα ΤΑΛΩΣ εδράζεται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και περιλαμβάνει αποφοίτους Παιδαγωγικών Τμημάτων, Τμημάτων Πληροφορικής και Δικτύων. Η δράση της ξεκίνησε το 2015, από την Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και από τις αρχές του 2017 βρίσκεται υπό την αιγίδα της Σχολής Δια βίου Μάθησης, της Επιτροπής Ερευνών, της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας και των Παιδαγωγικών Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Ο διαγωνισμός Astro Pi ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2016 και ολοκληρώνεται τον Μάϊο του 2017 σε τρεις φάσεις. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική επιτυχία της ομάδας ΤΑΛΩΣ, η οποία προκρίθηκε στην τρίτη τελική φάση του διαγωνισμού, ανάμεσα σε περισσότερες από 600 αρχικά, 180 στη δεύτερη φάση, ομάδες ρομποτικής από κάθε γωνιά της Ευρώπης. Τα δεδομένα που θα προκύπτουν από τα πειράματα στο διάστημα, θα στέλνονται πίσω στη Γη και θα μοιράζονται στις ομάδες μέχρι τις 15 Μαΐου. Οι μαθητές με αυτόν τον τρόπο θα έχουν την ευκαιρία να εκτελέσουν μια σειρά προγραμματισμένων κινήσεων πετυχαίνοντας χρήσιμα αποτελέσματα ακριβής επιστημοσύνης και αναλύοντας δεδομένα που συλλέγονται στο διάστημα. Το συγκεκριμένο πείραμα θα εφαρμοστεί στο διάστημα από αστροναύτη του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού. Όπως ανακοίνωσε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (European Space Agency-ESA, πέντε ομάδες από ελληνικά σχολεία περιλαμβάνονται στις 45 νικήτριες ομάδες που επιλέχθηκαν να συμμετάσχουν στην τρίτη φάση του πρώτου ευρωπαϊκού διαγωνισμού Astro Pi. Είναι μια πολύ σημαντική διάκριση για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και συγκεκριμένα για τη δράση ΤΑΛΩΣ- Εκπαιδευτική Ρομποτική και Προγραμματισμός και για την προβολή της πόλης μας στο εξωτερικό. Ένας εκ των υπευθύνων του συγκεκριμένου προγράμματος είναι ο υποψήφιος διδάκτορας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Γεώργιος Πρωίας.

Δελτίο Τύπου
Σχετικά Δημοσιεύματα: Εφημερίδα Ταχυδρόμος, Alfavita.gr

 

Εορτασμός 25ης Μαρτίου: Έλληνες και Φιλέλληνες: Μια Ασύμμετρη Σχέση σε έναν Ασύμμετρο Πόλεμο

«Αναγνωρίζουμε στους εθελοντές αξιωματικούς τους κοσμοπολίτες εκείνους που, την εποχή της άνθισης των εθνικισμών, έθεσαν εαυτούς στην υπηρεσία της πατριωτικής υπόθεσης ενός άλλου έθνους στο όνομα των οικουμενικών ιδανικών της Γαλλικής Επανάστασης. Σε αντιδιαστολή με τον εθνικισμό (που επιμένει στην ομοιογένεια) ή την πολυπολιτισμικότητα (που δίνει έμφαση στη διαφορετικότητα), ο πολίτης του κόσμου εντάσσεται σε μια παγκόσμια προοπτική υπερβαίνοντας εθνικά όρια και ταυτότητες και τοποθετείται στη διεθνική ανθρωπιστική διάσταση. Αυτή η διαπίστωση δεν αναιρεί τις δυσκολίες, ή και την αδυναμία πολλές φορές, της πολιτισμικής επικοινωνίας μεταξύ των λαών, μεταξύ ξένων εθελοντών και Ελλήνων μαχητών στην περίπτωσή μας, όπου υπεισέρχονται πολλαπλές παράμετροι παρανόησης και ασυνεννοησίας, από το όραμα της κλασικής Αρχαιότητας και τις φρούδες προσδοκίες που αυτό καλλιεργούσε ως την ασυμβατότητα ανάμεσα στα δυτικά ιδεώδη ανδρείας και στρατιωτικής τιμής και την προσαρμογή στις ειδικές συνθήκες διεξαγωγής του ασύμμετρου πολέμου. [...] Πιστεύουμε, κατά συνέπεια, ότι μια τέτοια θεώρηση εξηγεί σε μεγάλο βαθμό τη διάψευση των προσδοκιών των Φιλελλήνων, την απόσταση που ανοίγεται μεταξύ των ξένων εθελοντών και του λαού που ήρθαν να απελευθερώσουν, την ένταση που εγκαθίσταται στις σχέσεις των δύο πλευρών, η οποία θα συνεχιστεί, όπως γνωρίζουμε, στο νεοσύστατο Βασίλειο της Ελλάδος, και την αμφιλεγόμενη, τέλος, εικόνα των Νεοελλήνων με την προβληματική τους ενσωμάτωση στην αναδυόμενη ιδεολογία της ευρωπαϊκής ταυτότητας.»

Δελτίο Τύπου

Φωτογραφικό Υλικό:
Φωτογραφία 1, Φωτογραφία 2, Φωτογραφία 3, Φωτογραφία 4, Φωτογραφία 5

 
Περισσότερα Άρθρα...


Σελίδα 8 από 37