ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ (SPAM) ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ Π.Θ.

Πολιτική anti-SPAM

Περιεχόμενα

Τί είναι SPAM;
Η θέση του Ιδρύματος σχετικά με το SPAM
Η αντιμετώπιση του SPAM στο δίκτυο του Ιδρύματος
Χρήσιμες συμβουλές


Τι είναι SPAM;

SPAM (ή αλλιώς UCBE = ακούσιο εμπορικό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) είναι ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλεται σε κάποιους χωρίς να το έχουν ζητήσει. Υπάρχουν πολλά είδη SPAM: ταχυδρόμηση των άσχετων μηνυμάτων στις ομάδες USENET, τις περιοχές συνομιλίας (chat), τα φόρουμ, κλπ.


Η θέση του Ιδρύματος σχετικά με το SPAM

Δεν επιτρέπεται η χρήση των υπολογιστών και του δικτύου δεδομένων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για τη διαβίβαση ή τη διανομή τέτοιου είδους μηνυμάτων, είτε αυτά προέρχονται από το Διαδίκτυο προς τα μέλη του Π.Θ. είτε το αντίστροφο.

Επιπλέον, τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διακινούνται μέσω του δικτύου του Π.Θ. και χρησιμοποιούν ή περιέχουν άκυρες ή παραπλανητικές εγγραφές, άκυρα ή ανύπαρκτα ονόματα περιοχών ή άλλη παραπλανητική πληροφορία θα κριθούν ως SPAM. Οποιαδήποτε προσπάθεια αποστολής ή διανομής τέτοιων μηνυμάτων είναι ανάρμοστη. Το Π.Θ. δεν επιτρέπει σε κανέναν, είτε είναι μέλος του είτε όχι, να παραβιάζει την πολιτική αποδεκτής χρήσης των υπηρεσιών του.


Η αντιμετώπιση του SPAM στο δίκτυο του Ιδρύματος

Σε κάθε εξυπηρετητή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (mail server) του δικτύου Π.Θ. λειτουργεί λογισμικό αυτόματης ανίχνευσης SPAM ως εξής:

  1. Το περιεχόμενο κάθε εισερχόμενου μηνύματος ελέγχεται αυτόματα από λογισμικό ΧΩΡΙΣ την παρέμβαση του ανθρώπινου παράγοντα.
  2. Οι έλεγχοι αποτελούνται από διάφορους κανόνες οι οποίοι ορίζονται από τον κατασκευαστή του λογισμικού (βλ. www.spamassassin.org) και από το προσωπικό του Κέντρου Δικτύου Τηλεματικής. Όταν επαληθεύονται αποδίδουν στο συγκεκριμένο μήνυμα βαθμούς.
  3. Αν η βαθμολογία του συγκεκριμένου μηνύματος υπερβεί ένα προκαθορισμένο όριο, τότε το μήνυμα θεωρείται "ανεπιθύμητο" και η μόνη επέμβαση που γίνεται σε αυτό είναι να προστεθεί η ένδειξη [SPAM] στην αρχή του τίτλου του και η σχετική τεκμηρίωση στην αρχή του περιεχομένου του.
  4. Αυτό σημαίνει ότι όλα τα εισερχόμενα μηνύματα θα συνεχίσουν να παραδίδονται κανονικά στους παραλήπτες τους χωρίς καμμία άλλη τροποποίηση του περιεχομένου τους.

ΠΡΟΣΟΧΗ ! Οι έλεγχοι του προγράμματος είναι αδύνατο να είναι 100% επιτυχείς. Κάποια ανεπιθύμητα μηνύματα μπορεί να μην αναγνωρισθούν ως τέτοια ή κάποια μηνύματα να σημανθούν ως ανεπιθύμητα κατά λάθος. Γι αυτό το λόγο, ο χρήστης πρέπει να ελέγχει τα μηνύματα που επισημάνθηκαν ως ανεπιθύμητα πριν τα διαγράψει.


Χρήσιμες συμβουλές

Τα παρακάτω αποσκοπούν στο να βοηθήσουν τους χρήστες του Π.Θ. να ομαδοποιούν εύκολα τα ανεπιθύμητα μηνύματα για να τα ελέγξουν ΠΡΙΝ τα διαγράψουν.

Υπάρχουν δύο βασικοί τρόποι: α) Ομαδοποίηση κατά τίτλο μηνύματος και β) Ορισμός φίλτρου στην εφαρμογή ανάγνωσης μηνυμάτων.

α) Ομαδοποίηση κατά τίτλο μηνύματος

Όποιο λογισμικό και αν χρησιμοποιείτε, πιθανότατα διαθέτει τη δυνατότητα ταξινόμησης των μηνυμάτων κατά τίτλο. Εφαρμόζοντας τέτοια ταξινόμηση έχει σαν αποτέλεσμα όλα τα μηνύματα που ξεκινούν με τη φράση [SPAM] να εμφανισθούν συνεχόμενα. Έτσι μπορείτε με να ελέγξετε γρήγορα αν υπάρχει μήνυμα που σημάνθηκε κατά λάθος ως SPAM. Κατόπιν μπορείτε να επιλέξετε με γραφικό τρόπο όλα αυτά τα μηνύματα μαζί και να τα διαγράψετε. Μην ξεχάσετε μετά να επαναφέρετε την ταξινόμηση κατά ημερομηνία που είναι και ο βολικότερος τρόπος εμφάνισης των μηνυμάτων.

β) Ορισμός φίλτρου στην εφαρμογή ανάγνωσης μηνυμάτων

Αν το λογισμικό που χρησιμοποιείτε για να διαβάζετε το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας το υποστηρίζει, θα δημιουργήσετε ένα φάκελλο που θα ονομάσετε π.χ. SPAM. Κατόπιν θα ορίσετε έναν κανόνα (φίλτρο) που θα μετακινεί σε αυτό το φάκελλο όλα τα εισερχόμενα μηνύματα με τη λέξη "[SPAM]" στον τίτλο τους. Παραθέτουμε οδηγίες για την εφαρμογή Microsoft Outlook Express αλλά παρόμοιες ρυθμίσεις έχουν οι περισσότερες εφαρμογές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

1) Στο μενού Εργαλεία (Tools) επιλέγετε Κανόνες Μηνυμάτων (Message Rules) και στο παράθυρο που εμφανίζεται τσεκάρετε τα δύο τετραγωνίδια που φαίνονται στην εικόνα 1:

1ο βήμα
εικόνα 1

2) Κάνοντας κλικ στο δεσμό "συγκεκριμένες λέξεις" εμφανίζεται το παράθυρο της εικόνας 2 στο οποίο συμπληρώνετε τη φράση [SPAM], πατάτε Προσθήκη και μετά ΟΚ για να επιστρέψετε στο παράθυρο της εικόνας 1.

2ο βήμα
εικόνα 2

3) Κάνοντας κλικ στο δεσμό "που καθορίζεται" εμφανίζεται το παράθυρο της εικόνας 3 στο οποίο επιλέγετε το φάκελο που έχετε δημιουργήσει από πριν για να δέχεται τα ανεπιθύμητα μηνύματα π.χ. spam. Κατόπιν πατάτε ΟΚ για να επιστρέψετε στο παράθυρο της εικόνας 1.

3ο βήμα
εικόνα 3

4) Μπορείτε να δώσετε και ένα όνομα (στο παράδειγμά μας antiSPAM) στον κανόνα σας στο πλαίσιο 4. Τελικά πατάτε ΟΚ για να αποθηκεύσετε τον κανόνα που ορίσατε.