ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Μαρία Αναστασίου τηλ. 24210 74709
Ζέτα Μπαρελιέρ τηλ. 24210 74604
Fax γραφείου: 24210 74647


Το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων ανήκει στο Τμήμα Μορφωτικών Ανταλλαγών και Δημοσίων Σχέσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Αντικείμενο του Γραφείου είναι ο συντονισμός
όλων των ενεργειών που αφορούν τις δημόσιες
σχέσεις του Ιδρύματος.

Συγκεκριμένα στις αρμοδιότητές του
περιλαμβάνονται:

 • η επιμέλεια για την οργάνωση και διεξαγωγή τελετών, εορτών, συναυλιών και λοιπώνεπίσημων εκδηλώσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
 • η μέριμνα για την οργάνωση και διεξαγωγή τελετών αναγορεύσεων επίτιμων διδακτόρωνκαι επίτιμων καθηγητών των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
 • η μέριμνα για την οργάνωση και διεξαγωγή τελετών ορκωμοσίας Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών αποφοίτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
 • η επιμέλεια για την οργάνωση των
  προσκλήσεων, της υποδοχής και
  της παραμονής των επίσημων
  προσκεκλημένων από το Πανεπιστήμιο
  Θεσσαλίας.

 • η φροντίδα για την αποστολή ευχαριστήριων επιστολών, ευχετήριων καρτών Χριστουγέννων, Πάσχα, ονομαστικών εορτών, καθώς και προσκλήσεων που αφορούν κοινωνικές εκδηλώσεις των
  Πρυτανικών Αρχών.

 • η παρακολούθηση του τύπου, ημερήσιου και περιοδικού, και των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης σε θέματα που αφορούν το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και την Τριτοβάθμια
  Εκπαίδευση γενικότερα, η συγκέντρωση και διαφύλαξη του σχετικού υλικού και η αποστολή
  δελτίων τύπου για τις δραστηριότητες των Σχολών και των Τμημάτων.

 • η οργάνωση και τήρηση αρχείου όλων των επιστημονικών, εκπαιδευτικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
 • η οργάνωση και τήρηση φωτογραφικού
  αρχείου και αρχείου διαφανειών
  και μαγνητοσκοπήσεων των εκδηλώσεων Πανεπιστημίου Θεσσαλίας