Γραφείο Ξένων Γλωσσών

       

Προσωπικό


Διδάσκοντες
Αγγλικής Γλώσσας

Διδάσκοντας

Ηλεκτρονική Διεύθυνση

Τηλέφωνα

Δρ. Ολγα Κεχαγιά (ΕΕΠ)

ok@adm.uth.gr

24210-73259

Βασίλειος Αργυρούλης (ΕΕΠ)

vargi@uth.gr

24210-74684

Ουρανία Κοκκίνου (ΕΕΠ)

  oukokkinou@uth.gr

24210-74323

Δρ.Αναστασία-Μαρίνα Τσουτσουλοπούλου (ΕΕΠ)

anastasia@uth.gr

24210-74684

Δρ. Μακρίνα Ζαφείρη (ΕΕΠ)

mzafeiri@uth.gr

24210-74323

Ντέλιου Ελευθερία (ΕΕΠ)

  enteliou@uth.gr

  24210-74684

 

 Διδάσκοντες Γαλλικής Γλώσσας

Διδάσκοντας

Ηλεκτρονική Διεύθυνση

Τηλέφωνα

Δρ. Εξάρχου Ζωή (Π.Δ. 407/80)

zexarchou@uth.gr

24210-74682

Δρ. Κάκαρη Ντιάνα (ΕΕΠ) 24210-74682

Δρ. Ανθούλα Ροντογιάννη  (Π.Δ. 407/80)

    arontogianni@uth.gr

24210-74682

 

Διδάσκοντες Γερμανικής Γλώσσας 

Διδάσκοντας

Ηλεκτρονική Διεύθυνση

Τηλέφωνα

Δρ. Παλασάκη Βασιλική (Π.Δ.407/80, υπό διορισμό)

vpalasak@uth.gr

24210-74733

                                                                                                                                                  

Διδάσκοντες Ιταλικής Γλώσσας 

Διδάσκοντας

Ηλεκτρονική Διεύθυνση

Τηλέφωνα

Δρ Ελισάβετ Ευδωρίδου (ΕΕΠ) elev@.uth.gr 24210-74329