Γραφείο Ξένων Γλωσσών

       

Δράση

•  Διδασκαλία στην/ της Αγγλική(ς), Γαλλική(ς), Γερμανική(ς), Ιταλική(ς) Γλώσσα(ς) για Ειδικούς Σκοπούς (Ακαδημαϊκούς/ Επιστημονικούς, Επαγγελματικούς) και προετοιμασία των φοιτητών για τη μετάβαση/ είσοδό τους στον τοπικό, ελληνικό και διεθνή εταιρικό, επαγγελματικό ή ακαδημαϊκό/ επιστημονικό χώρο.

•  Εξοικείωση των φοιτητών με εναλλακτικές στρατηγικές και εργαλεία μάθησης μέσω της χρησιμοποίησης φυσικών και τεχνολογικών πόρων, καθώς και με την ηθική και τις συμβάσεις που διέπουν τη χρήση της διαδικτυακής πληροφορίας.

•  Έρευνα στον τομέα της Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας, στην εκμάθηση, διδακτική και αξιολόγηση της Ξένης/ Δεύτερης Γλώσσας και σχεδιασμό εργαλείων υποστήριξης, στη δια βίου/ συνεχή εκπαίδευση. (Τρέχοντα Ερευνητικά Προγράμματα στη Διδακτ. Ξέν. Γλωσσών για Ειδ. Σκοπούς, στην Εθνική Πολιτική/ Σχεδιασμό για τη Γλωσσική Ανάπτυξη, στην Αξιολόγηση και Πιστοποίηση Γλωσσομάθειας).

•  Ανάπτυξη/ Δημιουργία (Δια)Θεματικού Υλικού συμβατού με ευρήματα έρευνας, με τις απαιτήσεις/ ανάγκες ποικίλων σύγχρονων διδακτικών μεθόδων και πρακτικών, με πιλοτικές διδασκαλίες και προγράμματα.

•  Συνεργασία με εταίρους σε Ευρωπαϊκά και διεθνή πλαίσια (Πανεπιστήμια, Εκπαιδευτικούς Φορείς, Ενώσεις Σύγχρονων Γλωσσών και Γλωσσολογίας, Σχεδιαστές/ Δημιουργούς Εκπαιδευτικής Πολιτικής) επάνω σε Προγράμματα, και Σχεδιασμό Προώθησης και Ανάπτυξης Σύγχρονων Γλωσσών.