English Home
Γενικές Ανακοινώσεις Π.Θ.

Αρχείο Γενικών ΑνακοινώσεωνΠροκήρυξη ΠΜΣ "Διαχείριση των Υδρομετεωρολογικών Κινδύνων"

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών (ΤΠΜ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητριών και φοιτητών στο ελληνογαλλικό ΠΜΣ (Master) HYDROHASARDS (Management of Hydrometeorological Hazards). Το συγκεκριμένο ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ), που αναγνωρίζεται τόσο από τη Γαλλία όσο και από την Ελλάδα, στη διαχείριση των υδρομετεωρολογικών κινδύνων.

Προκήρυξη

 

Προκήρυξη ΠΕΓΑ Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας

Προκήρυξη για το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ (ΠΕΓΑ) του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας

Προκήρυξη

 

Προκήρυξη Π.Μ.Σ. ΤYMMY "Επιστήμη και Τεχνολογία HMMY"

Προκήρυξη του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, για το χειμερινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2015-2016.

Προκήρυξη

 

Πρόγραμμα Δράσης 2015-2018

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας συμπλήρωσε ήδη 30 χρόνια από την ίδρυση του και 26 χρόνια από την έναρξη της λειτουργίας του. Σε αυτή τη σχετικά σύντομη περίοδο έχει διανύσει με μικρά ή μεγάλα βήματα μια πολύ μεγάλη απόσταση σε όλους τους τομείς της λειτουργίας του, έχει αποκτήσει ένα σημαντικό μέγεθος, διακριτή φυσιογνωμία, ισχυρή ακαδημαϊκή ταυτότητα σε επιμέρους τομείς, ικανοποιητική θεσμική συγκρότηση και έχει καθιερωθεί ως ένα από τα πιο δυναμικά και σημαντικά Πανεπιστήμια της χώρας. Ταυτόχρονα, όμως, αντιμετωπίζει ορατές αδυναμίες, σημαντικές ελλείψεις και μια σειρά από παλιές και νέες προκλήσεις οι οποίες απαιτούν συλλογικές διαδικασίες σχεδιασμού, στρατηγικές και επιχειρησιακές επιλογές και συγκεκριμένα βήματα βελτίωσης του εκπαιδευτικού και ερευνητικού περιβάλλοντος.

Το Πρόγραμμα Δράσης 2015-18 φιλοδοξεί να αποτελέσει το αφήγημα του Πανεπιστημίου για την επόμενη περίοδο. Επιχειρεί να αποτυπώσει και να επηρεάσει θετικά την πορεία μας προς το μέλλον, κατανοώντας τη διαδρομή του Ιδρύματος στο ακαδημαϊκό γίγνεσθαι και τους όρους συγκρότησης της ταυτότητας του και αξιολογώντας με οξυδέρκεια και αντικειμενικότητα το αποτέλεσμα αυτής της διαδρομής. Το Πρόγραμμα Δράσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για την περίοδο 2015-18 θα αποτελέσει τον οδηγό λειτουργίας, το μέσο συνάντησης και σύνθεσης των επιμέρους ακαδημαϊκών λειτουργιών, το μέσο επιδίωξης των επιμέρους και κεντρικών στρατηγικών στόχων και επιλογών του Ιδρύματος, το πλαίσιο διεκδίκησης και το μέτρο αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των οργάνων διοίκησης στην υλοποίηση του.

Ταυτόχρονα, φιλοδοξεί να αποτελέσει το μηχανισμό κινητοποίησης της ακαδημαϊκής κοινότητας και ενεργής συμμετοχής της τόσο στο σχεδιασμό, όσο και την υλοποίηση και αξιολόγηση των επιμέρους πολιτικών. Το Πανεπιστήμιο είναι ήδη ένα πολυσύνθετο και έντονα διαφοροποιημένο ανθρώπινο οικοσύστημα με ευαίσθητες ισορροπίες, τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό του περιβάλλον, μια μεγάλη ποικιλία ακαδημαϊκών προελεύσεων και προσανατολισμών, αλλά και μια αστείρευτη δημιουργικότητα η οποία αναζητά διέξοδο και ρόλο στη διαμόρφωση του ακαδημαϊκού γίγνεσθαι. Το Πρόγραμμα Δράσης επιδιώκει να είναι το σημείο συνάντησης και συνεργασίας όλων των συνιστωσών της ακαδημαϊκής κοινότητας οι οποίες πιστεύουν στο ρόλο του πανεπιστημίου και θέλουν να εργαστούν συντεταγμένα και δημιουργικά για την υλοποίηση ενός σχεδίου το οποία θα έχουν συν-διαμορφώσει.

Το Πρόγραμμα Δράσης θα προσδιορίσει προτεραιότητες, διαδικασίες, άξονες δράσης και χρονοδιαγράμματα σε όλους τους τομείς που αφορούν στην παραγωγή, αξιοποίηση και διάδοση της γνώσης, την ενίσχυση των σχέσεων μας με το πιο εξελιγμένο τμήμα της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας και τη ενίσχυση των δεσμών μας με την κοινωνία και την οικονομία σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Για την υλοποίηση αυτού του Προγράμματος θα αναζητήσουμε στρατηγικές συμμαχίες και τη μέγιστη δυνατή στήριξη από την κοινωνία και την Πολιτεία. Η ανάπτυξη του Πανεπιστημίου είναι μακροχρόνια η πιο αποδοτική επένδυση που μπορεί να γίνει στην περιφέρεια, καθώς χαρακτηρίζεται από σημαντικά πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα και καθώς εμποτίζει τον κοινωνικό και παραγωγικό ιστό με τον πολυτιμότερο συντελεστή παράγωγής: τη γνώση.

 

Η είσοδος στη Διαβούλευση και το Ερωτηματολόγιο γίνεται με τα στοιχεία (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που χρησιμοποιείτε για την ηλεκτρονική αλληλογραφία σας στο Π.Θ.

 

ΠΜΣ "Αειφορική Διαχείριση Υδατικού Περιβάλλοντος"

Το Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: "Αειφορική Διαχείριση Υδατικού Περιβάλλοντος".
Η διάρκεια των σπουδών στο Π.Μ.Σ. για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) είναι ένα πλήρες ημερολογιακό έτος (έναρξη 1/10/2015 και λήξη 30/09/2016 (τα μαθήματα είναι απογευματινά). Γίνονται δεκτοί μέχρι τριάντα (30) μεταπτυχιακοί φοιτητές, που θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους μέχρι 30-09-2015 και να είναι απόφοιτοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ. Έναρξη μαθημάτων 5 Οκτωβρίου 2015.

Προκήρυξη

 

Προκήρυξη Π.Μ.Σ. "Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή"

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ανακοινώνη την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητριών και φοιτητών για τα ακαδημαϊκά έτη 2015-2017 στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο "Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή"

Προκήρυξη
Υλη

 

Προκήρυξη ΠΜΣ Τμήματος Ιατρικής

Το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ανακοινώνει τη λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΈΡΕΥΝΑΣ, ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗ ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ», το οποίο οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΦΕΚ3188/16-12-2013).
Το ΠΜΣ έχει ως αντικείμενο την παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης και εξειδίκευσης στη μεθοδολογία έρευνας, στην εφαρμοσμένη βιοστατιστική και βιοπληροφορική και προετοιμάζει τους υποψηφίους μεταπτυχιακούς φοιτητές για επαγγελματική σταδιοδρομία σε Ακαδημαϊκό/Ερευνητικό περιβάλλον, σε εταιρείες Πληροφορικής/Στατιστικών Μελετών ή στη Βιομηχανία Φαρμάκων/Βιοτεχνολογίας. Tο ΠΜΣ παρέχει θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο για το σχεδιασμό, τη διεξαγωγή και την Στατιστική ανάλυση Κλινικών Μελετών, την επεξεργασία και ερμηνεία Βιοϊατρικών (και Γενετικών) Δεδομένων, τη διαχείριση Βιοϊατρικών Βάσεων Δεδομένων, τη Λήψη Αποφάσεων βασισμένων στη Συστηματική Ανασκόπηση και Μέτα-ανάλυση.

Πληροφορίες

 

Προκήρυξη ΠΜΣ Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητριών και φοιτητών, για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «Συμβουλευτική Ψυχολογία και Συμβουλευτική στην Ειδική Αγωγή, την Εκπαίδευση και την Υγεία».

Προκήρυξη
Υλη

 

3η Ανακοίνωση και Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Περιλήψεων

Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΤΜΧΠΠΑ), της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σας προσκαλεί στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, που θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του ΤΜΧΠΠΑ στο Βόλο από τις 24 έως τις 27 Σεπτεμβρίου 2015.

Δελτίο Τύπου