English Home
Γενικές Ανακοινώσεις Π.Θ.

Αρχείο Γενικών ΑνακοινώσεωνΑπεργία Διοικητικού Προσωπικού 18-20/9/2013

UTH


Tο Διοικητικό Προσωπικό του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας απεργεί από Τρίτη 17-09-2013 μέχρι την Παρασκευή 20-09-2013 και κατ' επέκταση κάποιες Γραμματείες των Τμημάτων δεν θα λειτουργούν επειδή οι διοικητικοί υπάλληλοι που τις στελεχώνουν θα συμμετέχουν στην απεργία. Συνιστάται, πριν την μετακίνησή σας, να έρθετε σε επικοινωνία με την αντίστοιχη Γραμματεία του Τμήματος που σας ενδιαφέρει ώστε να επιβεβαιώσετε τη λειτουργία της.

 

Ψήφισμα της 116ης Συνεδρίασης της Συγκλήτου Π.Θ.

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κατά την έκτακτη συνεδρίαση την Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2013 με μοναδικό θέμα τη συζήτηση σχετικά με τη διαθεσιμότητα των διοικητικών υπαλλήλων των ΑΕΙ της χώρας, κατέληξε ομόφωνα στο ακόλουθο ψήφισμα:

Η Σύγκλητος εκφράζει εντονότατη ανησυχία για την επαπειλούμενη διαθεσιμότητα του διοικητικού προσωπικού των ΑΕΙ και ιδιαίτερα της περιφέρειας, η οποία, εκτός από την ανθρώπινη διάσταση των προβλημάτων που θα δημιουργήσει, θα οδηγήσει τα Ελληνικά Πανεπιστήμια σε ουσιαστική δυσλειτουργία. Το διοικητικό προσωπικό διαχειρίζεται σημαντικές λειτουργίες των ΑΕΙ της χώρας και συμβάλλει καθοριστικά στη διασφάλιση της υψηλής ποιότητας του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου που παράγεται. Αυτό τεκμαίρεται από την αξιολόγηση του ερευνητικού έργου που εκτελείται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Ειδικότερα, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας παραμένει υποστελεχωμένο, με βάση τους αλγόριθμους και τους συντελεστές, που υπέδειξε το Υπουργείο Παιδείας.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας:
- Εκφράζει την αντίθεσή της στην ενδεχόμενη διαθεσιμότητα μέρους του διοικητικού προσωπικού του Ιδρύματος, που θα προκαλέσει την αποδυνάμωση και δυσλειτουργία του Πανεπιστημίου.
- Δηλώνει την εμπιστοσύνη της στο διοικητικό προσωπικό του Ιδρύματος και την πρόθεσή της να αγωνιστεί για την αποφυγή της υπαγωγής των υπαλλήλων του σε καθεστώς διαθεσιμότητας.

Σε ένδειξη στήριξης των δίκαιων αιτημάτων των διοικητικών υπαλλήλων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, η Σύγκλητος του Ιδρύματος αποφασίζει ομόφωνα τη συμβολική διακοπή της λειτουργίας των διοικητικών υπηρεσιών την Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου, ημέρα της εκτάκτου Συνόδου των Πρυτάνεων, οι οποίοι συνεδριάζουν για το ίδιο θέμα στο Λαύριο.

 

Απεργία Διοικητικού Προσωπικού 16/9/2013

Το Διοικητικό Προσωπικό του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας απεργεί τη Δευτέρα 16/9/2013 και κατ' επέκταση κάποιες Γραμματείες των Τμημάτων δεν θα λειτουργούν επειδή οι διοικητικοί υπάλληλοι που τις στελεχώνουν θα συμμετέχουν στην απεργία. Συνιστάται, πριν την μετακίνησή σας, να έρθετε σε επικοινωνία με την αντίστοιχη Γραμματεία του Τμήματος που σας ενδιαφέρει ώστε να επιβεβαιώσετε τη λειτουργία της.

 

3ος Διαγωνισμός Επιχειρηματικών Ιδεών και Σχεδίων

Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) σε συνεργασία με την Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΟΚΕ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο πλαίσιο των αντίστοιχων έργων που χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους, διοργανώνουν τον 3ο Διαγωνισμό Επιχειρηματικών Ιδεών και Σχεδίων. Ο Διαγωνισμός αφορά σε όλους τους φοιτητές (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, υποψήφιοι διδάκτορες) και το σύνολο των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, χωρίς περιορισμούς σε σχέση με το ακαδημαϊκό ή τεχνολογικό τους υπόβαθρο και το επίπεδο εκπαίδευσης.

Δελτίο Τύπου

 

Ψήφισμα Γενικής Συνέλευσης Συλλόγου Διοικητικού Προσωπικού

Την Πέμπτη 29 Αυγούστου 2013 συγκλήθηκε Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Διοικητικού Προσωπικού. Δείτε μία φωτογραφία καθώς και το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης.

 

Ενσωμάτωση της Ταυτότητας Σίτισης στην Ακαδημαϊκή Ταυτότητα

Σας γνωρίζουμε ότι, η Σύγκλητος στην αρ. 115/28-8-2013 συνεδρίασή της, αποφάσισε όπως, από το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014, οι δικαιούχοι δωρεάν σίτισης φοιτητές, ως Ταυτότητα Σίτισης, θα χρησιμοποιούν την Ακαδημαϊκή τους Ταυτότητα.
Οι δικαιούχοι δωρεάν σίτισης φοιτητές, κατά την είσοδό τους στο χώρο σίτισης, θα επιδεικνύουν υποχρεωτικά την Ακαδημαϊκή τους Ταυτότητα, η οποία θα ελέγχεται και θα καταχωρείται σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, που θα είναι εγκατεστημένος σε όλους τους χώρους σίτισης των φοιτητών του Πανεπιστημίου.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης

 

ΠΜΣ Βιοτεχνολογία – Ποιότητα Διατροφής και Περιβάλλοντος

Το Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) υπό το γενικό τίτλο «Βιοτεχνολογία – Ποιότητα Διατροφής και Περιβάλλοντος» για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014, που οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης.

Προκήρυξη

 

ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Δημόσια Υγεία και Περιβαλλοντική Υγιεινή

Το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με συνεργαζόμενους φορείς το Τμήμα Κτηνιατρικής (Καρδίτσα), τη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών α) Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, β) Τμήμα Γεωπονίας, Ζωικής Παραγωγής και Υδάτινου Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων του Τ.Ε.Ι. Λάρισας και το Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων του Τ.Ε.Ι. Αθηνών πρόκειται να συμπράξουν στην λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο Εφαρμοσμένη Δημόσια Υγεία και Περιβαλλοντική Υγιεινή (με κατεύθυνση Ποιότητα και Ασφάλεια Τροφίμων και Υδάτων και Δημόσια Υγεία).

Προκήρυξη
Αίτηση

 

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος ΠΜΣ DYNTAR

Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε συνεργασία με το Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Clermont-Ferrand ΙΙ της Γαλλίας έχουν διαμορφώσει από κοινού 2 Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Χωρικές Δυναμικές και Χωροταξία της Υπαίθρου» (DYNTAR) που λειτουργούν αντίστοιχα στις έδρες των δύο Πανεπιστημίων.

Προκήρυξη