English Home
Εκδηλώσεις Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Αρχείο Εκδηλώσεων Πανεπιστημίου ΘεσσαλίαςΒόλος 23/11/2017

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΤΗΜΜΥ/ΠΘ) και το Ινστιτούτο Βιο-οικονομίας και Αγρο-τεχνολογίας του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΙΒΟ/ΕΚΕΤΑ) σε συνεργασία με το Γραφείο Σχολικών Συμβούλων του Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και το σύμβουλο πληροφορικής κ. Χαράλαμπο Σταχτέα συνδιοργανώνουν εκδήλωση με θέμα «Εφαρμογές Πληροφορικής για την Ανάπτυξη Ψηφιακών Δεξιοτήτων Εκγύμνασης σε Μαθητές». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Ξενοδοχείο Ξενία Βόλου την Πέμπτη 23 Νοεμβρίου 2017 και θα διαρκέσει από τις 12.00 έως τις 14.00. Οι εγγραφές θα ξεκινήσουν στις 11.30. Η εκδήλωση απευθύνεται σε καθηγητές πληροφορικής, σε καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης γενικότερα, και σε άτομα με ενδιαφέρον για καινοτόμες χρήσεις της τεχνολογίας υπολογιστών σε ευρείες διαδικασίες μάθησης, τόσο επίσημης όσο και άτυπης. Η εκδήλωση διοργανώνεται στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου EMPLOY: Digital Skills for Employability and Social Inclusion, το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ERASMUS+ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και υλοποιείται από το Σεπτέμβριο του 2015 έως το Φεβρουάριο του 2018. Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη ψηφιακών μαθησιακών εφαρμογών που συμβάλλουν στην ενδυνάμωση ψηφιακών δεξιοτήτων που έχουν ζήτηση στην αγορά εργασίας σε μαθητές ηλικίας γυμνασίου. Στο ερευνητικό έργο συμμετέχουν οργανισμοί από την Ελλάδα, την Τουρκία, τη Γαλλία, την Εσθονία, και την Ιταλία. Η σημασία της ανάπτυξης των ψηφιακών δεξιοτήτων αναγνωρίζεται από πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως είναι η Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2020 (ΕΤ2020), οι Νέες Δεξιότητες για Νέες Θέσεις Εργασίας (New Skills for New Jobs), και η Ψηφιακή Ατζέντα για την Ευρώπη (Digital Agenda) οι οποίες τονίζουν ότι οι περισσότερες επαγγελματικές δραστηριότητες στο άμεσο μέλλον θα απαιτούν ψηφιακές δεξιότητες για την αποτελεσματική εκτέλεση τους. Με βάση την παρατήρηση αυτή, άτομα που δεν έχουν επαρκείς ψηφιακές δεξιότητες βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο να βρεθούν εκτός αγοράς εργασίας και να αντιμετωπίσουν, ως συνέπεια της επαγγελματικής τους περιθωριοποίησης, σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην κοινωνική τους ένταξη και την ενεργή συμμετοχή τους στις τοπικές κοινότητες. Το ερευνητικό έργο EMPLOY επιδιώκει τον ψηφιακό εγγραμματισμό των μαθητών με σκοπό να συμβάλλει στην προώθηση της απασχόλησης μέσω της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού. Στο πλαίσιο του έργου έχει υλοποιηθεί μια ψηφιακή μαθησιακή εφαρμογή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μαθησιακές δραστηριότητες αντιστροφής τάξης για να ευαισθητοποιήσει τους μαθητές για την αναγκαιότητα της ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων και να ενθαρρύνει την περαιτέρω δραστηριοποίηση και ενασχόλησή τους με σχετικές εκπαιδευτικές δράσεις. Το μαθησιακό παιχνίδι εκθέτει τους μαθητές σε εκπαιδευτικά σενάρια που προσομοιώνουν τη χρήση τεχνολογίας υπολογιστών σε επαγγελματικές δραστηριότητες και προωθούν την οικειοποίηση με δημοφιλείς ψηφιακές υπηρεσίες και εφαρμογές. Το ακροατήριο θα έχει την ευκαιρία να εκτεθεί σε θέματα που αφορούν στην εφαρμογή καινοτόμων πλαισίων παιγνιώδους, ενεργούς, και βιωματικής μάθησης με σκοπό την προώθηση του ψηφιακού εγγραμματισμού, στην παρουσίαση της λειτουργικότητας της ψηφιακής μαθησιακής εφαρμογής που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου EMPLOY, καθώς και στην παρουσίαση εμπειριών από τη χρήση της εφαρμογής από μαθητές και καθηγητές. Στο ακροατήριο θα δοθεί το λογισμικό EMPLOY, υποστηρικτικό περιεχόμενο για τη ενσωμάτωση της εφαρμογής σε διαδικασίες μάθησης, καθώς και βεβαίωση συμμετοχής. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του ερευνητικού έργου http://employproject.eu. Επιστημονικά υπεύθυνος του ερευνητικού έργου για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας είναι ο κ. Ηλίας Χούστης, ενώ οργανωτικά υπεύθυνη είναι η κ. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα. Επιστημονικά υπεύθυνος για το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης είναι ο κ. Διονύσης Μπόχτης. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στα τηλέφωνα 24210 74513 (ΤΗΜΜΥ/ΠΘ) και 24210 96740 (ΙΒΟ/ΕΚΕΤΑ).

Δελτίο Τύπου

 

Βόλος 15/11/2017

Την Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2017 θα πραγματοποιηθεί ομιλία στο πλαίσιο του σεμιναρίου  των μεταπτυχιακών προγραμμάτων «Νέα Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία και Ανάπτυξη» και «Επενδύσεις και Περιφερειακή Ανάπτυξη». Ομιλητής θα είναι ο κ. Θεοδώρου Άρης,  Γενικός Διευθυντής, της εταιρίας SDENG με θέμα  «Μετάβαση από μια τοπική σε μια παγκόσμια αλυσίδα αξίας και από τα απλά στα σύνθετα τεχνολογικά συστήματα». Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Α1, στο κτίριο του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών (28ης Οκτωβρίου 78), ώρα 7.00 μμ. ακριβώς και είναι ανοικτή στο κοινό.
Το πρόγραμμα των σεμιναρίων καλύπτει τα θέματα "Διαχείριση της αλλαγής" και "Επενδύσεις και Ανάπτυξη". Σκοπός είναι η ανάπτυξη προβληματισμού σε θέματα διαχείρισης αλλαγής σε διάφορα επίπεδα: νοοτροπίας, ανάπτυξης ηγετικών ικανοτήτων και εμπειρίας, αναδιοργάνωσης, αλλαγής στρατηγικής (pivot), αλλαγής του ανταγωνιστικού τοπίου, μετασχηματισμού του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, αλλαγής των ρόλων των φορέων κ.ο.κ., ενώ παράλληλα καλύπτει τα αντικείμενα των επενδύσεων και της ανάπτυξης και επιδιώκει τη σύμπλεξη του αναπτυξιακού σχεδιασμού με τη γνώση της προσέλκυσης και της αξιοποίησης των επενδύσεων. Το πρόγραμμα των σεμιναρίων διοργανώνεται από τα Τμήματα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Οικονομικών Επιστημών και Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Δελτίο Τύπου

 

Βόλος 23/11/2017

Το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας διοργανώνουν ημερίδα, με τίτλο: «Νεωτερικότητα και Βαρβαρότητα: Τέχνη και Ολοκαύτωμα». Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 23 Νοεμβρίου 2017, από τις 14.30 έως τις 20.00, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του κτιρίου Τσικρίκη (1ος όροφος)επί των οδών Γαμβέτα 6 & Ιάσονος, στο Βόλο.

Δελτίο Τύπου
Πρόσκληση - Πρόγραμμα

 

Βόλος 15/11/2017

Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΤΜΧΠΠΑ διοργανώνουν διάλεξη του κ. Βασίλη Πεσμαζόγλου Επίκουρου Καθηγητή Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με θέμα:” Περιβαλλοντικές Διαστάσεις της Οικονομικής Ανάπτυξης” την Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2017, ώρα 18:00 στην αίθουσα Α2 του ΤΜΧΠΠΑ.

 

Βόλος 22/11/2017

Διάλεξη Ελένης Κυραμαργιού (μεταδιδακτορική ερευνήτρια του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών, Κρήτη)
Τετάρτη, 22 Νοεμβρίου 2017 18:30
αίθουσα πολυμέσων ΙΑΚΑ, κτήριο Παπαστράτου, 6ος όροφος

Η συγκρότηση του οικισμού της Δραπετσώνας στα τέλη του 19ου αιώνα συνδέεται με την μεταφοράς της βιομηχανικής ζώνης του Πειραιά στο παράκτιο μέτωπο δυτικά του λιμανιού. Σταδιακά ο μικρός οικιστικός πυρήνας μεγάλωνε για να εξελιχθεί μετά το Σεπτέμβρη του 1922 σε μία ατέλειωτη παραγκούπολη35.000 κατοίκων.Η γειτνίαση της Δραπετσώνας με το λιμάνι του Πειραιά, η ύπαρξη της βιομηχανικής ζώνης και η ανοχή του κρατικού μηχανισμού στην αυθαίρετη προσφυγική εγκατάσταση συνέβαλαν στην παραπάνω εξέλιξη. Σε ολόκληρο το μεσοπόλεμο η Δραπετσώνα ταυτίστηκε με το κοινωνικό περιθώριο της εποχής, την ανάδυση των κομμουνιστικών ιδεών και τις μεγάλες απεργιακές κινητοποιήσεις στις βιομηχανικές της μονάδες.Η ιστορία του συνοικισμού της Δραπετσώνας είναι οι ιστορίες των αόρατων ανθρώπων, που δεν άφησαν το ίχνος τους στην Ιστορία. Η Ελένη Κυραμαργιού είναι ιστορικός και μεταδιδακτορική ερευνήτρια του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών. Η έρευνά της εστιάζει στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά. Σε θέματα που σχετίζονται με την προσφυγική εγκατάσταση και τη συγκρότηση των προσφυγικών συνοικισμών της Δραπετσώνας, του Κερατσινίου και της Νίκαιας αλλά και την εργασία στην βιομηχανική ζώνη του Πειραιά και στη Ναυπηγική Βιομηχανία του Περάματος.

Δελτίο Τύπου

 

Βόλος 29/11/2017

· Διάλεξη του 'Αρη Τσαραβόπουλου με θέμα "Αντικύθηρα – Αιγιλία: Ένα νησί «μεταξύ Περσίας και Ρώμης»"
· 29/11/2017 και ώρα 18:30
· αμφιθέατρο Σαράτση
Στα Αντικύθηρα διατηρείται μια ολόκληρη αρχαία τειχισμένη πόλη που «έζησε» από τα τέλη του 4ου αι. π.Χ. έως τον 1ο αι. π.Χ. Τα τείχη, που κατασκευάστηκαν με την οικονομική συμβολή της Περσικής Αυτοκρατορίας στην προσπάθεια της να οργανώσει αντεπίθεση στον στρατό του Μεγάλου Αλεξάνδρου, σώζονται σε όλο τους το μήκος και σε ορισμένα σημεία έως και σε ύψος 9 μέτρων. Μετά την εξαφάνιση της Περσικής Αυτοκρατορίας και τον θάνατο του Αλεξάνδρου το νησί, όπως γνωρίζουμε από επιγραφικές μαρτυρίες συμμετείχε στις πειρατικές δραστηριότητες των Κρητικών πόλεων κατά τη διάρκεια της Ελληνιστικής Εποχής και καταστράφηκε κατά τη διάρκεια της ρωμαϊκής εκστρατείας που κατέπνιξε την «Κρητική Επανάσταση» το 69-67 π.Χ. με το πρόσχημα της «εκστρατείας κατά της πειρατείας»!
Θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της και τα ιστορικά συμπεράσματα που συνάγονται από  την ανασκαφή που διενεργείται στο νησί συνεχώς από το 1999.
Θα διατυπωθεί επίσης η υπόθεση που συνδέει το γνωστό «ναυάγιο των Αντικυθήρων» με τη δραστηριότητα των κατοίκων των Αντικυθήρων και την Κρήτο-Ρωμαϊκή σύγκρουση που κατέληξε στην τελική υποδούλωση της μεγαλονήσου στους Ρωμαίους το 67 π.Χ.

Δελτίο Τύπου

 

Βόλος 24-25/11/2017

· Συνέδριο με θέμα "Jewish education in Southeastern Europe (mid 19th- mid 20th century)"
· 24/11/2017 - 25/11/2017
· αίθουσα Τσικρίκη
Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το Rothschild Foundation (Hanadiv) Europe διοργανώνουν συνέδριο με θέμα την Εβραϊκή εκπαίδευση από τα μέσα του 19ου έως τα μέσα του 20ου αιώνα. Το συνέδριο θα λάβει χώρα στο κτήριο Τσικρίκη (Γαμβέτα 6), στον Βόλο.
Οι ομιλίες θα γίνουν στα αγγλικά. Οι θεματικές του συνεδρίου είναι οι ακόλουθες:
· Η εβραϊκή εκπαίδευση στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και την Ελλάδα (μέσα 19ου-μέσα 20ου αιώνα)
· Η ίδρυση των σχολείων της Alliance Israélite Universelle και ο ρόλος τους στην εβραϊκή χειραφέτηση
· Η εβραϊκή εκπαίδευση στα ελληνικά και τα διεθνή σχολεία

Δελτίο Τύπου

 

Βόλος 15/11/2017

Προβολή της ταινίας "Feeling of a Home"/15/11/2017 και ώρα 19:00/αμφιθέατρο Σαράτση
Σκηνοθεσία: Ηώ Χαβιάρα και Μιχάλης Καστανίδης
Διάρκεια: 26΄
Χρονολογία: 2017
Σύνοψη
Ειδομένη, 2016. Η ζωντάνια του προσφυγικού καταυλισμού, μέσα από την καθημερινότητα μιας παρέας Παλαιστινίων, συνδιαλέγεται με ιστορίες συνόρων που μας αφηγείται η μεγαλύτερη σε ηλικία κάτοικος του χωριού. Τελικά πότε και πως κάποιος νιώθει ντόπιος σε έναν τόπο;
Βιογραφικά σκηνοθετών
Η Ηώ Χαβιαρά είναι εικαστικός και υποψήφια διδάκτωρ στο Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου. Έχει συμμετάσχει σε διεθνείς εκθέσεις και έχει επιμεληθεί εργαστήρια και φεστιβάλ ντοκιμαντέρ στην Αθήνα και την Βηρυτό.
Ο Μιχάλης Καστανίδης είναι κινηματογραφιστής. Έχει σπουδάσει Οπτική Ανθρωπολογία και Εθνογραφικό Ντοκιμαντέρ στο πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης (UB)

Δελτίο Τύπου
Αφίσσα
Trailer

 

Βόλος 15/11/2017

· Διάλεξη του Jorge Bravo με θέμα "Ζωή και Θάνατος στη Νεμέα: Το Ηρώο του Οφέλτη και οι Απαρχές των Νεμέων Αγώνων"
· 15/11/2017 και ώρα 18:30
· αίθουσα Πολυμέσων
Ο Jorge Bravo είναι NEH fellow, Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα.
Η διάλεξη θα γίνει στα αγγλικά.
Περίληψη
Πως οι αρχαίοι Έλληνες συνέδεσαν τις απαρχές των Νεμείων, μιας από τις σημαντικότερες εορτές της αρχαιότητας, με το μύθο του ήρωα Οφέλτη; Η απάντηση δίνεται μέσα από την ερμηνεία των ευρημάτων από την ανασκαφή του ιερού στη Νεμέα σε συνδυασμό με γραπτές και εικαστικές παραδόσεις.

Δελτίο Τύπου

 


Σελίδα 1 από 2