English Home
Διαγωνισμοί


Διαγωνισμοί - Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Συνοπτικός Διαγωνισμός 9607/17-4-2019

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό  σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016 για την προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες κίνησης των οχημάτων  του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στις Περιφερειακές Ενότητες: Α) Μαγνησίας και Βορείων Σποράδων, Β) Καρδίτσας, Γ) Τρικάλων και Δ) Λάρισας για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, συνολικού προϋπολογισμού τριάντα τριών χιλιάδων ευρώ (33.000,00 €) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάση της χαμηλότερης τιμής - υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις % επί της νόμιμα διαμορφούμενης κάθε φορά μέσης λιανικής τιμής πώλησης του είδους τη μέρα παράδοσης του και αντιστοιχεί στην ποιότητα και σε κάθε άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμά τους.

Γίνονται δεκτές προσφορές ανά Τμήμα (Περιφερειακή Ενότητα) ή στο σύνολο των Τμημάτων.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των  τριάντα τριών χιλιάδων ευρώ (33.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%

Ημερομηνία Διενέργειας: 07-05-2019, ημέρα Τρίτη  και ώρα 12:00:00
Καταληκτική Ημερομηνία Κατάθεσης Προσφοράς: 06-05-2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

Περίληψη Διακήρυξης Εργου
Διακήρυξη Εργου
ΤΕΥΔ
Υπόδειγμα Προσφοράς

 
Διαγωνισμοί - Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Συνοπτικός Διαγωνισμός 8427/8-4-2019

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό  σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της  βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την  προμήθεια εξοπλισμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Διεύθυνσης Μηχανοργάνωσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Γίνονται δεκτές προσφορές για στο σύνολο των ειδών.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό είκοσι χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα τεσσάρων ευρώ και εβδομήντα δυο λεπτών (20.494,72) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%
Ημερομηνία Διενέργειας: 07-05-2019, ημέρα Τρίτη  και ώρα 13:30:00
Καταληκτική Ημερομηνία Κατάθεσης Προσφοράς: 06-05-2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00

Περίληψη Διακήρυξης
Διακήρυξη
ΤΕΥΔ
Ανακοίνωση για Προμηθευτές

 
Διαγωνισμοί - Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Συνοπτικός Διαγωνισμός 28806/20-12-2018

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας προκηρύσσει συνοπτικό   διαγωνισμό  σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  μόνο βάσει βέλτιστης ποιότητας – τιμής  για την προμήθεια ενός (1) διπλοκάμπινου ημιφορτηγού (CAB 4X4) για τις ανάγκες του Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος της Σχολής γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας συνολικού προϋπολογισμού τριάντα μιας χιλιάδων εκατόν είκοσι εννιά ευρώ και τριών λεπτών (31.129,03) χωρίς Φ.Π.Α. και συνολικού προϋπολογισμού τριάντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (38.600,00) με Φ.Π.Α. 24%.

Ημερομηνία Διενέργειας:11-01-2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00:00
Καταληκτική Ημερομηνία Κατάθεσης Προσφορών: 10-01-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00:00

Διακήρυξη
Περίληψη Διακήρυξης
ΤΕΥΔ

 
Διαγωνισμοί - Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Συνοπτικός Διαγωνισμός 28662/20-12-2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας διενεργεί συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της  βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την προμήθεια εποπτικών μέσων διδασκαλίας  για τις ανάγκες  των εργαστηρίων και σπουδαστηρίων των Ακαδημαϊκών Τμημάτων  του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Ο  συνολικού προϋπολογισμού δέκα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ και σαράντα ενός λεπτών (14.976,41€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 10-01-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00:00
Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 11-01-2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00:00.

Διακήρυξη
Περίληψη Διακήρυξης
ΤΕΥΔ
Πίνακες Συμμόρφωσης
Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
Τεχνικές Προδιαγραφές

 
Διαγωνισμοί - Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Συνοπτικός Διαγωνισμός 28589/19-12-2018

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας διενεργεί συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της  βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την προμήθεια επιστημονικού εξοπλισμού (ενδοσκοπική χειρουργική σύμφωνα με το Διεθνές Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Training Models of the GESEA Program) για τις ανάγκες έρευνας και εκπαίδευσης των φοιτητών της Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Διακήρυξη
Περίληψη Διακήρυξης
ΤΕΥΔ

 
Διαγωνισμοί - Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Συνοπτικός Διαγωνισμός 28579/19-12-2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας διενεργεί συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της  βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες των Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Ο  συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των  είκοσι τριών χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα τριών ευρώ και είκοσι τεσσάρων λεπτών (23.993,24) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%
Απαιτείται εγγυητική συμμετοχής σε ποσοστό 2% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α. ανά είδος
Η δαπάνη βαρύνει τον ΚΑΕ 7111 του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 10-01-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00:00
Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 11-01-2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00:00.

Διακήρυξη
Περίληψη Διακήρυξης
ΤΕΥΔ

 
Διαγωνισμοί - Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Συνοπτικός Διαγωνισμός 28556/19-12-2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας διενεργεί συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της  βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την προμήθεια επίπλων, εργαστηριακού εξοπλισμού για τις ανάγκες  των εργαστηρίων και σπουδαστηρίων των Ακαδημαϊκών Τμημάτων  του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Ο  συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των  πενήντα μια χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (51.900,00) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%
Απαιτείται εγγυητική συμμετοχής σε ποσοστό 2% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α. ανά είδος
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 10-01-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00:00
Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 11-01-2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00:00.

Διακήρυξη
Περίληψη Διακήρυξης
ΤΕΥΔ
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 
Διαγωνισμοί - Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Συνοπτικός Διαγωνισμός 27721/13-12-2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό  σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της  βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την  προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων  κλιματισμού για τις ανάγκες της Σχολής Θετικών Επιστημών στη Λαμία του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Γίνονται δεκτές προσφορές στο σύνολο των ειδών.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό είκοσι επτά χιλιάδων  ευρώ (27.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%
Ημερομηνία Διενέργειας:28-12-2018, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 14:00:00
Καταληκτική Ημερομηνία Κατάθεσης Προσφοράς: 28-12-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00.
Πληροφορίες παρέχοντες κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Αργοναυτών & Φιλελλήνων, 38221, Βόλος και στα τηλέφωνα 24210-74567,74508,74577.

Διακήρυξη
Περίληψη Διακήρυξης
ΤΕΥΔ
Τεχνικές Προδιαγραφές

 
Διαγωνισμοί - Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Συνοπτικός Διαγωνισμός 27715/13-12-2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό  σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της  βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την  προμήθεια ψυγείων ψυκτικών μηχανημάτων  και μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων των υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Γίνονται δεκτές προσφορές για κάθε είδος είτε στο σύνολο των ειδών.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό πενήντα τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα οκτώ ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών (54.678,68 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%
Ημερομηνία Διενέργειας:28-12-2018, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 13:30:00
Καταληκτική Ημερομηνία Κατάθεσης Προσφοράς: 28-12-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00.
Πληροφορίες παρέχοντες κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Αργοναυτών & Φιλελλήνων, 38221, Βόλος και στα τηλέφωνα 24210-74567,74508,74577.

Διακήρυξη
Περίληψη Διακήρυξης
ΤΕΥΔ

 


Σελίδα 1 από 13