English Home
Διαγωνισμοί


Διαγωνισμοί - Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 24200/12-11-2018

Για την προμήθεια ποικίλου εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών για τις ανάγκες των νέων Πρυτανικών Αρχών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με απευθείας ανάθεση με την συλλογή τριών προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά μόνο βάσει τιμής, προϋπολογισμού επτά χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα τεσσάρων ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (7.544,35€) χωρίς Φ.Π.Α. 24% και εννέα χιλιάδων τριακοσίων πενήντα πέντε ευρώ (9.355,00€) με Φ.Π.Α. 24%

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 24200/12-11-2018
Εγκριση Δαπάνης

 
Διαγωνισμοί - Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 24172/12-11-2018

Για την προμήθεια 2 μεταγωγέων (SWITCH), με απευθείας ανάθεση με την συλλογή τριών προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά μόνο βάσει τιμής, προϋπολογισμού τριών χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (3.600,00€) χωρίς Φ.Π.Α. και τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα τεσσάρων ευρώ (4.464,00€) με Φ.Π.Α. 24%.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 24172/12-11-2018
Εγκριση Δαπάνης

 
Διαγωνισμοί - Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Πρόσκληση

Για συμμετοχή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση σχετικής Προκήρυξης Διαγωνισμού, για την ανάδειξη χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 εδαφ. γ της παρ.2 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει τη φύλαξη των κτιριακών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στις πόλεις του Βόλου, της Λάρισας, των Τρικάλων, της Καρδίτσας και της Λαμίας, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής και ειδικότερα α) για το κτιριακό συγκρότημα της Σχολής Επιστημών Υγείας στην πόλη της Λάρισας για διάστημα 84 ημερών και β) για τα κτιριακά συγκροτήματα στις πόλεις του Βόλου, Τρικάλων, Καρδίτσας και Λαμίας για διάστημα 66 ημερών συνολικού προϋπολογισμού 73.646,69 € χωρίς Φ.Π.Α. και 91.321,89 € με Φ.Π.Α 24%, σύμφωνα με το συμβατικό τίμημα της σύμβασης με (ΑΔΑ: 6ΤΩ1469Β7Ξ-Ε3Τ) και (ΑΔΑΜ: 18SYMV003547965 2018-08-08) λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα (εκκρεμοδικία ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού 18085/17/ΓΠ/28-11-2018 (ΑΔΑΜ:17PROC002330048 2017-11-30)ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Λάρισας με εκδίκαση στις 11-9- 2018) για την αναθέτουσα αρχή, διότι δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση.

Πρόσκληση

 
Διαγωνισμοί - Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Συνοπτικός Διαγωνισμός 18108/14-9-2018

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας προκηρύσσει συνοπτικό ηλεκτρονικό  διαγωνισμό  σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  μόνο βάσει βέλτιστης ποιότητας – τιμής  για την προμήθεια ενός (1) διπλοκάμπινου ημιφορτηγού (CAB 4X4) για τις ανάγκες του Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος της Σχολής γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας συνολικού προϋπολογισμού τριάντα μιας χιλιάδων εκατόν είκοσι εννιά ευρώ και τριών λεπτών (31.129,03) χωρίς Φ.Π.Α. και συνολικού προϋπολογισμού τριάντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (38.600,00) με Φ.Π.Α. 24%.
Ημερομηνία Διενέργειας:, 11-10-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00:00
Καταληκτική Ημερομηνία Κατάθεσης Προσφοράς: 07-10-2018, ημέρα Κυριακή και ώρα 22:00
Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 64257

Προκήρυξη
Περίληψη Προκήρυξης
Πίνακας Τεχνικών Προδιαγραφών
ΤΕΥΔ

 
Διαγωνισμοί - Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Διακήρυξη: 17013/3-9-2018
Kαταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 17-9-2018

Συνοπτικού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την προμήθεια:
ΤΜΗΜΑ Α: Οπτικοακουστικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Αμφιθεάτρου της Σχολής Σ.Ε.Φ.Α.Α στις Καρυές Τρικάλων στα Τρίκαλα, προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού σαράντα μίας χιλιάδων εκατόν τριάντα ευρώ (41.130,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και
ΤΜΗΜΑ Β: επίπλων και καθισμάτων προϋπολογισθείσας δαπάνης δυο χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα ευρώ (2.950,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και συνολικού προϋπολογισμού σαράντα τεσσάρων χιλιάδων ογδόντα ευρώ (44.080,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%

Διακήρυξη
Περίληψη
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 
Διαγωνισμοί - Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Συνοπτικός Διαγωνισμός 16894/30-8-2018

Συνοπτικού διαγωνισμού με Αρ. Πρωτ. 16894/18/ΓΠ για τον καθαρισμό των κτιριακών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Σχολή Θετικών Επιστημών στην Λαμία για διάστημα 17,5 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής των προσφορών: 17-09-2018
Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού: 18-09-2018

Διακήρυξη
Περίληψη Διακύρηξης
ΤΕΥΔ
Υποδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ

 
Διαγωνισμοί - Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Διακήρυξη: 16679/21-8-2018
Kαταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 10-9-2018

Συνοπτικού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής για την προμήθεια αναλωσίμων ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των ακαδημαϊκών Τμημάτων και Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Διακήρυξη
Περίληψη
ΤΕΥΔ
Διευκρινήσεις

 
Διαγωνισμοί - Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Συνοπτικός Διαγωνισμός 14774/12-7-2018

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό  σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  μόνο βάσει της  τιμής για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού ξηρογραφικού χαρτιού, 8.000 δεσμίδων των 500 φύλλων Α4 συνολικού προϋπολογισμού είκοσι τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων σαράντα ευρώ (24.640,00 €)  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%
Γίνονται δεκτές προσφορές  στο σύνολο του έργου.
Η δαπάνη βαρύνει τον ΚΑΕ1731γ του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018.

Ημερομηνία Διενέργειας:, 2-08-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00:00
Καταληκτική Ημερομηνία Κατάθεσης Προσφοράς: 1-08-2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00

Διακήρυξη
Περίληψη Διακήρυξης
Τεχνικές Προδιαγραφές
ΤΕΥΔ

 
Διαγωνισμοί - Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Διακήρυξη: 13396/27-6-2018
Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών: 16/07/2018


Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την προμήθεια α)μεταλλικού σκελετού και εγκατάσταση (πλήρης συναρμολόγηση) θερμοκηπίου γοτθικού τύπου συνολικής έκτασης 1440 m2 διαστάσεων 25 m (μήκος) x 9,6 m (πλάτος) x 6 (μονάδες) που δεν θα περιλαμβάνει το υλικό κάλυψής του, προϋπολογισθείσας δαπάνης τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και β) Συστήματος θέρμανσης θερμοκηπίου συνολικής έκτασης 1440 m2 το οποίο έχει διαστάσεις 25 m (μήκος) x 9,6 m (πλάτος) x 6 (μονάδες) προϋπολογισθείσας δαπάνης είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού πενήντα χιλιάδων (50.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%

Ημερομηνία Διενέργειας: 17-07-2018 , ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00:00
Καταληκτική Ημερομηνία Κατάθεσης Προσφοράς: 16-07-2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00:00

Διακήρυξη
Περίληψη Διακήρυξης
ΤΕΥΔ

 


Σελίδα 1 από 11